Get Adobe Flash player

Голосування

Sorry, there are no polls available at the moment.

Підписатися на розсилку

Черговий семінар фахівців судової економічної експертизи відбувся у м. Києві

12 листопада 2016 року на базі Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (м. Київ) відбувся черговий семінар фахівців судової економічної експертизи. У роботі семінару прийняли участь насамперед члени економічної секції  Союзу експертів України, а також, відповідні фахівці інших організацій, державних та  комерційних установ.

1Президент Союзу експертів України Головченко Людмила Миколаївна та виконавчий директор Дирекції Союзу Стародубов Вадим Володимирович почали роботу семінару з привітання з ювілеєм з Дня народження модератора семінару Кузнєцової Галини Олександрівни – кандидата економічних наук, директора ПП «Галаексперт» (м. Харків), судового експерта з економічних досліджень , голови економічної секції та Методичної ради  економічної секції  Союзу експертів України.  На виконання рішення Правління Союзу експертів України, в ознаку визнання особистих заслуг у  сприянні  виконанню головної   програмної мети Союзу – розвитку цивілізованого ринку експертних досліджень в Україні, високого рівня  кваліфікації та професійної майстерності  і у зв’язку  з ювілеєм з Дня народження, Галині Олександрівні вручили одну з вищих заохочувальних відзнак Союзу –  «Заслужений судовий експерт Союзу експертів України».

3 2Почесними грамотами Союзу експертів України з нагоди ювілеїв з Дня народження та за  професійні заслуги також було  відзначено: Бочкарьову  Еммілію Іванівнусудового експерта, голову Одеського регіонального відділення Союзу експертів України та Болотну Людмилу Олександрівну судового експерта, члена Чернігівського регіонального відділення  Союзу  експертів України. Користуючись нагодою, а саме особистою участю у черговому заході Союзу, Почесні грамоти отримали нагороджені раніше на честь святкування професійного свята – Дня судового експерта члени економічної секції: Кравець Лариса Олексіївна, Бондарчук Тетяна Вікторівна, Савчак Вікторія Владиславівна, Чередниченко  Алла  Павлівна, Швед Оксана  Миколаївна, Жукова Олена Вікторівна.

4Практичну роботу семінару розпочала  Президент Союзу експертів України Головченко Людмила Миколаївна з доповіддю «Новини законодавства про  судово – експертну діяльність». Була звернута увага експертів на строки проведення експертиз, початок відліку строків, роз’яснено, що розуміється під «більш розумним строком», який установлюється за письмовою домовленістю з органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), після попереднього вивчення експертом наданих матеріалів. Мова йшла про особливості залучення експерта у кримінальному процесі стороною захисту на підставі ст. 243 КПК та про виконання норм Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII  «Про запобігання корупції», які стосуються експертів як надавачів публічних послуг.

З оглядом новин методичного забезпечення проведення судових економічних експертиз виступила Кузнєцова Галина Олександрівна – кандидат економічних наук, директор ПП «Галаексперт» (м. Харків), голова економічної секції та Методичної ради економічної секції Союзу експертів України. Були розглянуті та проаналізовані методика, розроблена Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз за реєстраційним номером 11.3.36 «Методика проведення досліджень з визначення реальної відсоткової ставки по кредитному договору із застосуванням ануїтетних та диференційованих платежів», та методика Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз за реєстраційним номером 11.2.53 «Методика визначення вартості чистих активів суб’єктів господарювання».

5Особливості проведення судово-економічних експертиз за господарськими та адміністративними справами з питань підприємницької діяльності суб’єктів господарювання зони АТО були наведені Кравець Ларисою Олексіївною – директором  ТОВ «Фінансові системи бізнесу» (м. Київ), членом Методичної ради економічної секції Союзу експертів України. Питання, що розглядалося, є актуальним через особливості сплати податку на землю, орендної плати за землю, єдиного соціального внеску, штрафних санкцій за кредитними договорами суб’єктами господарської діяльності зони АТО.

6Законодавче та нормативне регулювання трансфертного ціноутворення в системі оподаткування висвітлено Кабановою Раїсою Стеофанівною – директором ПП “АФ”Актив-плюс” (м. Житомир), членом економічної секції Союзу експертів України. Було розглянуто основні нормативні акти, що регламентують трансфертне ціноутворення в Україні. Особливу увагу було приділено ідентифікації контрольованих операцій. Розглянуто ознаки пов’язаності платника податків та його контрагента – нерезидента. Приділено увагу методам, які застосовуються для розрахунку ціни, що відповідає принципу «витягнутої руки» та порядок розрахунку діапазону цін (рентабельності). Обговорено  компетенцію судового експерта – економіста  при проведенні судово – економічної експертизи чи експертного дослідження  з питань трансфертного ціноутворення.

7За темою “Межі компетенції експерта – економіста при визначенні розміру матеріальних збитків (шкоди)”, доповідач  Чередніченко Алла Павлівна –  кандидат  економічних  наук, судовий експерт, член Методичної ради економічної секції Союзу експертів України, було розглянуто, в якій редакції можуть вирішуватися питання про розмір збитків, і які питання ставляться на вирішення експертів-економістів, відбулось обговорення застосування експертом спільного наказу Голов КРУ, МВС України, СБУ і Генеральної прокуратури від 19.10.2006р. №346/1025/685/53 «Про затвердження Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України». Наголошено, що єдиним нормативним документом, яким регулюється порядок визначення розміру збитків, є Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. № 116, із змінами і доповненнями, затверджений «Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей», який визначає механізм розрахунків розміру збитків підприємств від розкрадань, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей. Звернута увага на те, за яких умов може бути експертом документально підтвердженим розмір нестачі (надлишків), встановлений за результатами інвентаризації.

Після доповіді відбулася жвава дискусія, де експерти поділилися власним досвідом вирішення питань, пов’язаних із збитками як у економічному розумінні, так і матеріальною шкодою, встановлення якої залежить від юридичного розуміння збитків.

Цікавим був виступ доктора економічних наук Педь Ірини Валеріївни – члена Союзу експертів України, яка звернула увагу колег саме на відмінності між економічним і юридичним змістом категорії “збитки”. В основу юридичного визначення збитків покладено підстави їх виникнення – протиправні дії певної особи. З економічної ж точки зору збитками визнаються будь-які втрати, пов’язані зі зменшенням майна чи погіршенням його якості незалежно від того, з яких причин вони виникли.  Ірина Валеріївна застерегла експертів від помилок і при вирішенні питань, пов’язаних із розрахунками упущеної вигоди, де важливе місце займає якраз юридична сторона – встановлення  безпосереднього причинного зв’язку з неналежним виконанням відповідачем зобов’язань. У вирішенні спорів про відшкодування збитків у вигляді упущеної вигоди не експерти, а суди повинні дослідити, чи могли такі збитки бути реально понесені кредитором та чи вживав кредитор заходів щодо їх відшкодування. Зі змісту статей 614, 623 ЦК України та статті 226 ГК України вбачається, що для застосування такого заходу відповідальності, як стягнення збитків потрібна наявність усіх елементів складу господарського правопорушення: порушення зобов’язання,  збитків, причинного зв’язку між порушенням зобов’язання та збитками,вини суб’єкта господарської діяльності.

Закінчився семінар відповідями на запитання та виступами членів секції, фаховим спілкуванням та обміном досвідом  роботи. За відгуками учасників семінару, він пройшов вдало, був корисним та актуальним.

Традиційно усі учасники семінару отримали «Посвідчення  про участь у роботі семінару Союзу експертів України».

8

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ОЦІНЮВАЧІВ ТА СУБ’ЄКТІВ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фонд державного майна України планує внести зміни до «Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності», виклавши його у нові редакції, з метою встановлення декларативного принципу реєстрації оцінювачів в Державному реєстрі, скорочення часу та зменшення кількості документів, які вимагалися Фондом для реєстрації оцінювачів в Державному реєстрі, надання можливості отримувати Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі в паперовій формі, за бажанням оцінювача.

Також, метою прийняття проекту наказу є виключення положень, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 року №231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

У відповідності із новою редакцією Порядку, Державний реєстр є автоматизованою системою збирання, накопичення та обробки інформації про оцінювачів в Україні, які отримали кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, та суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, які отримали сертифікати суб’єктів оціночної діяльності.

За інформацією Фонду державного майна України, станом на сьогоднішній день, за даними Державного реєстру чинними є понад 2900 сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, які засвідчують право суб’єкта оціночної діяльності на внесення його до Державного реєстру. Спрощення процедури реєстрації фізичних осіб – оцінювачів в Державному реєстрі, прискорить процедуру отримання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.

Підготовка до видання Проекту наказу обумовлена необхідністю Фонду державного майна України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 року №358 «Деякі питання реалізації положень Податкового кодексу України щодо оцінки майна» привести власні нормативно-правові акти у відповідність із зазначеною постановою, – говориться у аналізі регуляторного впливу проекту наказу Фонду державного майна України «Про внесення змін до Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності».

Як стверджується у пояснювальній записці до проекту, прийняття проекту наказу сприятиме дерегуляції провадження фізичними особами практичної оціночної діяльності, відповідно до Закону про оцінку, спрощенню реєстрації в Державному реєстрі, удосконаленню процедури ведення Державного реєстру, а також забезпечить приведення Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності у відповідність із чинним законодавством з питань оціночної діяльності.

Лист СЕУ Міністру юстиції України

Шановний Павле Дмитровичу!

Громадське об’єднання «Союз експертів України» (СЕУ), яке створено в червні  1997 року та об’єднує понад 500 судових експертів, що атестовані Центральною експертно-кваліфікаційною комісією Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, звертається до Вас з приводу питання щодо встановлення Міністерством юстиції непомірної плати за навчання та стажування судових експертів, які не працюють у державних спеціалізованих установах та самостійно на професійній основі здійснюють судово-експертну діяльність.

Відповідно до вимог Закону України «Про судову експертизу» (ч.1 статті.16, ч.3 статті 17, ч.2 та 3 статті 21) експерти, що мають намір самостійно здійснювати судово-експертну діяльність повинні скласти кваліфікаційний іспит в Центральній експертно-кваліфікаційній комісії Міністерства юстиції України та бути внесеними до державного Реєстру атестованих судових експертів, а також, у разі складання іспиту та атестації в ЦЕКК, кожні три роки підтвердити присвоєну кваліфікацію судового експерта з певної експертної спеціальності.

З прийняттям Закону України «Про судову експертизу» (1994 р.) експерти, що не працюють у державних установах  неухильно дотримувались вимог Закону та постійно, відповідно до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів від 09.08.2005 № 86/5 (що діяло на той час), проходили навчання (стажування) в експертних установах Мін’юсту та вносили плату, що відповідала реально затраченим лекційним годинам  й складали іспит в ЦЕКК Мін’юсту.   Проте, з прийняттям нового Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України та атестацію судових експертів від 09.12.2014 № 2083 (за керівництва в Мін’юсті напрямком експертного забезпечення правосуддя Пампухи Г.Г.) було значно  збільшено плату за  навчання (стажування) в експертних установах Мін’юсту. Так, плата в 2013 році за опанування спеціальністю експерта автотоварознавця (з теоретичних, правових та  питань за фахом) складала  в середньому 4500 гривень, за трьома спеціальностями експерта економіста (фінансовий стан підприємств, оподаткування, банківські операції) – відповідно за спеціальностями – 4600 грн., 4400 грн. та 10700 грн. З прийняттям Положення у новій редакції плата за навчання (стажування) збільшилась у рази. Наприклад, для отримання кваліфікації судового експерта економіста за всіма вищезгаданими економічними спеціальностями необхідно сплатити 39288 гривень. Така вартість не відповідає реальній кількості годин, що начитуються фахівцям, які проходять навчання та стажування.  Крім того, до нових програм навчання, що складаються із 105 джерел лише з правових питань, включено значну кількість теоретичних наукових статей, що містять думки та тлумачення різних вчених про зміст визначення тих чи інших понять  у галузі криміналістики і судової експертизи, які до цього часу мають дискусійних характер і ніяким чином не впливають на практичну діяльність судових експертів. Поряд з тим, багато джерел є застарілими та містять посилання на статі КПК 1961 року, а також  відомчі нормативно-правові акти, що втратили чинність.

Нічим не обґрунтоване збільшення джерел, що підлягають вивченню, призвело до завищення лекційних годин та, як наслідок завищення розцінок і такої непомірної плати для фахівців, що мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію судового експерта. У зв’язку із значним подорожчанням оплати за навчання (стажування), значна кількість професіоналів, що працювали в галузі судової експертиза, змушена була звузити напрямок використання своїх спеціальних знань та перекваліфікуватись в оцінювачів майна й отримати у Фонді державного майна України кваліфікаційне свідоцтво оцінювача. Слід зазначити, що плата за навчання, встановлена Фондом державного майна за напрямком «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна нерухомості)» складає – 2100 гривень, а «Оцінка колісних транспортних засобів»  – 1100 гривень, «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі на об’єкти інтелектуальної власності» (що є найдорожчим напрямком оцінки) – 4000 гривень; вартість  підвищення кваліфікації з певних напрямків оцінки майна складає від 800 – 1100 гривень.

Така непродумана політика з підготовки експертних кадрів призвела до значного відтоку бажаючих працювати у сфері судової експертизи. Наприклад, кількість приватних експертів, що були атестовані Мін’юстом у 2013 році складала понад 760 фахівців, а на кінець 2015 року біля 450.

Враховуючи  викладене,  звертаємось до Вас з проханням дати доручення щодо перегляду програм навчання та непомірних, нічим необґрунтованих розцінок,  що встановлені за  навчання та стажування   судових експертів.

З глибокою повагою,

та сподіванням на справедливе вирішення піднятого нами питання.

За дорученням членів регіональних відділень,  Правління громадського об’єднання «Союз експертів України»

Лист до Фонду державного майна України

За результатами  обговорення питань щодо вжиття заходів про забезпечення замовленнями з оцінки майна експертів СЕУ, Директором КНДІСЕ А.Г.Рувіним  до ФДМ  від 31.03.2016 № 01/01-13/284 направлено відповідного листа щодо співпраці СЕУ з ФДМ та залучення його членів до участі у конкурсному відборі з метою оцінки об’єктів, що підлягають приватизації.

Щодо врахування інформації

при проведенні конкурсного відбору

 суб’єктів оціночної діяльності

Шановний Ігорю Олеговичу!

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, користуючись нагодою, висловлює Вам свою щиру повагу та враховуючи прийняття Фондом державного майна України Наказу від 31.12.2015 № 2074 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності», де в додатку шостому зазначено, що під час обрахування кількості балів, до загальної кількості балів, отриманих учасником конкурсу за основними критеріями, додається 1 бал за кожного оцінювача, що є членом саморегулівної організації оцінювачів, пропонує залучати до співпраці висококваліфікованих оцінювачів саморегулівної організації – Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз експертів України».

У зв’язку з чим, хочемо повідомити Вас про багатолітню та плідну співпрацю Всеукраїнського громадського об’єднання «Союз експертів України» (далі – ВГО «СЕУ») та Науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України. Експерти інститутів та СЕУ проходять спільну підготовку та приймають участь у заходах з підвищення кваліфікації, а також проводять комісійні судові експертизи для правоохоронних і судових органів.

ВГО «СЕУ» представляє інтереси в галузі судової експертизи та оцінки  експертних установ Мін’юсту, у тому числі  Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На сьогодні ВГО «СЕУ» об’єднує експертів вищої кваліфікації, які пройшли атестацію в Центральній експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України і внесені до державного Реєстру судових експертів Мін’юсту, а також до Державного реєстру оцінювачів ФДМУ. Організація налічує понад п’ятсот фахівців, в галузі проведення судових будівельно-технічних, товарознавчих, автотоварознавчих та економічних експертиз, а також всіх напрямів оцінки майна. Відділення Союзу експертів України працюють в  кожній області України, включаючи обласні центри та великі міста.

З огляду на викладене, прошу Вас, шановний Ігорю Олеговичу, врахувати значний досвід та професіоналізм фахівців ВГО «СЕУ», а також їх територіальну розгалуженість по всіх областях України під час проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.