Get Adobe Flash player

Голосування

Sorry, there are no polls available at the moment.

Підписатися на розсилку

Monthly Archives: Червень 2018

ПРОТОКОЛ засідання Правління громадської організації «Союз експертів України» від «19» червня 2018 року

ПРОТОКОЛ

засідання Правління   громадської  організації

«Союз експертів України»

      «19» червня 2018 року                     №___ /2018   

                                                                         м. Київ       У режимі  он-лайн.

                  Всього у складі  Правління Союзу експертів України обрана 30 осіб.

            В засіданні Правління Союзу експертів України фактично взяли участь  28 осіб, а саме:

 

1

Головченко Людмила Миколаївна Президент Союзу експертів України (СЕУ)
2 Мухін Олексій Олександрович Перший Віце-Президент СЕУ
3 Чернін Яков Олександрович Віце-Президент СЕУ
4 Михальський Олег Олександрович Голова Методичної ради СЕУ
5 Рябченко Віктор Іванович Голова Експертно-кваліфікаційної ради СЕУ
6 Кузнєцова Галина Олександрівна Голова економічної секції СЕУ
7 Салтиков Олександр Сергійович Голова будівельно-земельно-технічної СЕУ
8 Желавська Ольга Олександрівна Голова товарознавчої секції СЕУ
9 Кожушаний Віталій Михайлович Голова Вінницького РВ СЕУ
10 Демидюк Володимир Тихонович Голова Волинського РВ СЕУ
11 Шиба Олександр Іванович Голова Дніпропетровського РВ СЕУ
12 Іль’їнський Антон Антонович Голова Житомирського РВ СЕУ
13 Булейко Олександр Анатолійович Голова Запорізького РВ СЕУ
14 Біланюк Володимир Михалович Голова Ів.-Франківського РВ СЕУ
15 Нос Евгеній Олександрович Голова Кіровоградського РВ СЕУ
16 Лисенко Геннадій  Михайлович Голова Луганського РВ СЕУ
17 Мігович Іван Юрійович Голова Закарпатського РВ СЕУ
18 Богомолов  Віталій Євгенович. Голова Миколаївського  РВ СЕУ
19 Бочкарьова Емілія Іванівна Голова Одеського РВ СЕУ
20 Мамченко Лідія Назарівна Голова Рівненського РВ СЕУ
21 Варуха Валерій Орликович Голова Сумського РВ СЕУ
22 Куліуш Віктор Андрійович Голова Харківського РВ СЕУ
23 Козлов Микола Петрович Голова Херсонського РВ СЕУ
24 Кізіма Леонід Дмитрович Голова Хмельницького РВ СЕУ
25 Жукова Олена Вікторівна Голова Черкаського РВ СЕУ
26 Латковський Павло Єфремович Голова Чернівецького РВ СЕУ
27 Громовий Андрій Миколайович Голова Чернігівського РВ СЕУ
28 Стародубов Вадим Володимирович Почесний Виконавчий директор Дирекції СЕУ

Порядок денний:

 

  1.    Про вирішення організаційних питань  пов’язаних із заходами до професійного свята «Дня судового експерта» та діяльністю СЕУ .

              

  1. Про розгляд та обговорення пропозицій щодо заохочення у 2018 році членів СЕУ з нагоди професійного свята «Дня судового експерта» та прийняття рішень щодо їх заохочення  та нагородження.

            

  1. Про привітання партнерів СЕУ: Привітання  Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з нагоди 105 – ї річниці його створення та нагородження і заохочення його працівників – судових експертів.

 По першому питанню

Слухали:    пропозиції  щодо  вжиття організаційних заходів пов’язаних із діяльністю СЕУ та відзначення його членів з нагоди професійного свята – Дня судового експерта,-  

доповіла: Головченко Л.М. –  Президент СЕУ, – за для підготовки заохочення членів СЕУ,  з нагоди  професійного свята «Дня судового експерта», необхідно виходячи із фінансових можливостей СЕУ, замовити у друкарському підприємстві бланки «Грамот» та «Подяк».     Також,  необхідно  з’ясувати на підприємстві «Горант» можливості з виготовлення значків «Члена СЕУ» з дизайном меншого розміру та подібним до значків присвячених «20 років СЕУ», або таких, які були виготовлені раніше.  

         Крім того, потребує вирішення питання щодо забезпечення членів СЕУ, що беруть участь у семінарах, – блокнотами та ручками з логотипом «СЕУ» та замовлення  додаткових бланків «Свідоцтв» учасників семінарів.

      доповів: Чернін Яків Олександрович – Віце – Президент СЕУ, –  про суми коштів на рахунку     

      СЕУ та залишки від семінару   в м. Черкасах,   в   межах  яких можливо виготовити вказану  

      продукцію.

 

     Вирішили: погодитись з пропозиціями Головченко Л.М. та  Черніна Я.О.   і  доручити  їм  

     з’ясувати з підприємствами вартість і кількість  замовлень та вжити заходів  із  забезпечення     

     СЕУ вказаною продукцією.

По другому питанню

Слухали:  пропозиції щодо заохочення кандидатур – членів СЕУ  до професійного свята «Дня судового експерта» (4 липня 2018 року).

      Виступили члени правління:  

                       1.Мухін Олексій Олександрович – Перший Віце – Президент СЕУ;

                       2.Кузнєцова Галина Олександрівна – голова економічної секції СЕУ;

                       3.Жукова Олена Вікторівна – голова Черкаського осередку;  

                       4.Хартинов Борис Борисович – голова Донецького осередку;

                       5.Стародубов В.В. – почесний Виконавчий директор СЕУ,  член Донецького осередку;

                       6.Бочкарьова Емілія Іванівна – голова Одеського осередку.                              

                       7.Богомолов Віталій Євгенович  – голова Миколаївського осередку.

 

    – Мухін Олексій Олександрович  – Перший Віце – Президент СЕУ запропонував,  в першу чергу, до професійного свята заохотити  членів СЕУ, які протягом 2018 року брали активну участь у семінарах, що відбулися у м.Харкові (19 -20.11.2018) та м. Черкасах (26-27.05.2018).

     – Кузнєцова Галина Олександрівна – голова економічної секції СЕУ зазначила про заохочення членів СЕУ, що приділяють значну увагу та докладають багато зусиль проведенню  методичної роботи  з підвищення кваліфікації членів нашого громадського об’єднання, готують матеріали та виступають з лекціями на семінарах, надають відповіді на запитання, що виникають в практичній роботі тощо;

      – Бочкарьова Емілія Іванівна – голова Одеського осередку та Хартинов Борис Борисович – голова Донецького осередку, запропонували заохотити тих членів СЕУ, які були на двох семінарах в поточному році та  надавали практичну й інформаційну допомогу головам осередків в їх організаційній діяльності та діяльності СЕУ.        

      – Богомолов Віталій Євгенович  – голова Миколаївського осередку, зазначив, що виходячи із запропонованих підстав щодо заохочення членів СЕУ, члени з Миколаївського осередку, участі в семінарах у 2018 році не приймали.          

      – Мухін Олексій Олександрович – Перший Віце – Президент СЕУ, також запропонував відзначити кандидатури членів СЕУ, які є судовими експертами та оцінювачами одночасно і приймають участь в рецензуванні звітів оцінювачів, як таких, що допомагають дотримуватись статусу саморегулівної організації, що надає можливість займатись як судово-експертною так і оціночною діяльністю.

         – Чернін Яків Олександрович – Віце – Президент СЕУ, запропонував заохотити до   професійного свята «Дня судового експерта» (4 липня 2018 року) активних членів СЕУ – «Грамотами» та «Подяками», а також відзначити нагородами членів СЕУ, які постійно, протягом останніх років,  приймали найактивнішу участь  в  методичній та організаційній діяльності СЕУ.

        – у виступах  члени  правління висловились щодо підтримки  наданих пропозицій та обговорили кандидатури про заохочення та нагородження членів СЕУ до професійного свята.

 

Вирішили: врахувати пропозиції та побажання вищезазначених доповідачів щодо запропонованих та обговорених кандидатур до заохочення до професійного свята «Дня судового експерта» та висвітлити  їх прізвища на передодні професійного свята «Дня судового експерта» (3 червня 2018 року) на сайті СЕУ.

 

По третьому  питанню

Слухали:    пропозиції  щодо  поздоровлення від імені СЕУ  колективу Київського науково-дослідного інституту судових експертиз з нагоди 105-ї річниці та вжиття заходів з підготовки вітальної адреси та  фотопортретного колажу та заохочення його працівників. . 

доповіла: Головченко Л.М. –  Президент СЕУ, –

 

ГоловченкоЛ.Н. запропонувала заохотити працівників КНДІСЕ.

О.О. Мухін поінформував про підтримку керівництва КНДІСЕ у вирішенні питань СЕУ щодо співпраці його членів із судовими органами по Києву та Київській області;

Чернін Я.О.   підкреслив важливість надання методичної допомоги з боку КНДІСЕ щодо підготовки судових експертів із різних регіонів України (за їх бажанням)  до складання іспитів в ЦЕКК Мін’юсту та в цілому плідну  співпрацю СЕУ з КНДІСЕ та висловився за нагородження керівника та працівників КНДІСЕ заохочувальними відзнаками;

    

      Вирішили: погодитись з пропозиціями виступаючих та  доручити  Головченко Л.М.  

      забезпечити   підготовку  вітальних заходів та разом із керівництвом Правління взяти учать   

      у  привітанні   КНДІСЕ та врученні заохочувальних відзнак.

 

              

               За прийняті рішення проголосували:  «одноголосно» або «за» – 28 чол.,

                                                                              «проти» – 0 чол., «утримались»  – 0 чол.

 

     

    Головуючий на засіданні Правління СЕУ _______________  / Л.М. Головченко /

  

    Секретар засідання      ________________   /   О.О.Мухін

 

 

 

 

 

 

292 293 294 295

Прохання про допомогу

Шановні колеги!

Голова Черкаського регіонального відділення Союзу експертів України Олена Вікторівна Жукова.

Звертається до усіх Нас з проханням про допомогу  нашому колезі Альохіну Олексію Володимировичу – сину колишнього голови Черкаського регіонального відділення Союзу експертів України Альохіна Володимира Григоровича.

Альохін Олексій Володимирович тяжко хворий. У нього онкологічне захворювання, яке потребує тривалого лікування та великої суми коштів.

На  проведення однієї  хіміотерапії потрібні кошти в межах 75000,00 грн., а хіміотерапій необхідно провести декілька.

Просимо, за можливості,  усіх небайдужих допомогти нашому колезі – хто скільки зможе.

Реквізити карткового рахунку Альохіна О.В. прикріплюються.

Завчасно усім Вам вдячні,

Правління Союзу експертів України.

ВИПИСКА_АЛЬОХIН

РЕКВIЗИТИ_АЛЬОХIН