Get Adobe Flash player

Голосування

Sorry, there are no polls available at the moment.

Підписатися на розсилку

Укладання Договору про співробітництво із Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз

Укладання Договору про співробітництво із Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз

Правління Всеукраїнської громадської організації  «Союз експертів України» з честю повідомляє, що 06 березня 2018 року між Всеукраїнською громадською організацією  «Союз експертів України» (далі – ГО «СЕУ») та провідною державною експертною установою України Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (далі – КНДІСЕ) був укладений Договір про співробітництво.

Основними напрямками співробітництва, визначені договором є:

Спільна підготовка пропозицій щодо розробки змін законодавства, інших нормативно-правових актів, що спрямовані на вдосконалення судово-експертної діяльності.

Спільна підготовка, рецензування, випуск публікацій наукового,  методичного та практичного спрямування.

Обмін науково-методичною інформацією та практичними напрацюваннями і досвідом в сфері вирішення експертних завдань в нових галузях спеціальних (споріднених/суміжних) знань.

Спільне проведення «круглих столів», науково-практичних конференцій, семінарів, нарад.

Спільне поширення та пропагування інтересів експертної спільноти на державному рівні та створення з цією метою Громадської ради при КНДІСЕ із залученням представників ГО «СЕУ».

Залучення до проведення методичних та практичних занять регіональних відділень КНДІСЕ членів регіональних  відділень  ГО «СЕУ».

Проведення спільних апробацій та експериментальних досліджень із використанням сучасної лабораторної бази з метою отримання практичних навичок та вмінь.

Надання методичної та практичної  допомоги членам ГО «СЕУ» у разі проходження стажування в КНДІСЕ.

Обмін Сторонами наявною в розпорядженні науковою та методичною інформацією з питань (у тому числі з питань оцінки), що становлять взаємний інтерес.

Проведення консультацій щодо принципів захисту прав та охоронюваних  законом інтересів учасників Сторін відповідно до їх компетенції та чинного законодавства України;

Спільна організація та проведення фахових заходів для судових експертів державних установ та тих, що  не є працівниками державних установ.

В рамках реалізації співробітництва за вищезазначеними  напрямками

КНДІСЕ  зобов’язується:

Долучати своїх працівників (за їх згодою) до роз’яснювальної роботи, обговорення програм та інших науково-методичних матеріалів, спрямованих на удосконалення теоретичних знань та практичного експертного досвіду членів ГО «СЕУ».

Сприяти участі досвідчених фахівців – судових експертів ГО «СЕУ» у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, що проводяться КНДІСЕ.

Створювати умови для направлення працівників КНДІСЕ до участі в семінарах, круглих столах, нарадах, інших  заходах, що проводяться ГО «СЕУ» та його регіональними осередками.

Здійснювати обмін інформацією, шляхом поширення серед членів ГО «СЕУ» нових наукових розробок, практичних напрацювань тощо.

Сприяти розповсюдженню серед членів ГО «СЕУ» інформації щодо новітніх міжнародних розробок та підходів у вирішенні експертних завдань в галузі судової експертизи та інформувати про досягнуті результати за напрямами міжнародного співробітництва в цій сфері.

Надавати можливість членам ГО «СЕУ» користування бібліотечним фондом та методичними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні КНДІСЕ, у встановленому порядку.

ГО«СЕУ» зобов’язується:

Запрошувати працівників КНДІСЕ до участі в семінарах, круглих столах, нарада, інших заходах ГО «СЕУ», спрямованих на підвищення рівня теоретичних знань та практичного досвіду його членів.

Надавати актуальну аналітичну інформацію, що випливає з практичної діяльності ГО «СЕУ» та матеріали для публікації статей в міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза», упорядником якого є КНДІСЕ. 

Здійснювати аналіз законодавства в Україні у сферах судово-експертної та оціночної діяльності та надавати КНДІСЕ аналітичні матеріали.

Надавати пропозиції та сприяти спільному виробленню проектів положень нормативних актів (стандартів) з удосконалення нормативно-правової бази судово-експертної діяльності, шляхом їх обговорення на спільних заходах (нарадах).

Направляти членів ГО «СЕУ», що мають наукові ступені та/або звання та тих, що є досвідченими, висококваліфікованими судовими експертами до участі в Громадській раді КНДІСЕ та заходах, пов’язаних із розробленням та обговоренням пропозицій з удосконалення законодавства з питань судово-експертної діяльності.

Сприяти утвердженню принципів експертної етики під час здійснення судово-експертної та оціночної діяльності.

Розміщувати інформацію про спільну діяльність на офіційному веб-сайті ГО «СЕУ» та в офіційному друкованому виданні «Бюлетень автотоварознавця», а також   інформувати членів ГО «СЕУ» – судових експертів та оцінювачів про спільну роботу;

 

Щиро Ваше, Правління ВГО  «Союз експертів України»

Семінар на тему «Дослідження з питань землеустрою». Перспективи розвитку»

Шановні колеги, в рамках Договору про співробітництво, укладеного між Всеукраїнською громадською організацією  «Союз експертів України» та провідною державною експертною установою України Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз запрошуємо Вас прийняти участь у міжвідомчому науково-практичному семінарі на тему:  «Дослідження з питань землеустрою». Перспективи розвитку».

Програмою семінару передбачено огляд актуальних питань та перспектив розвитку спеціальності 10.20 «Дослідження з питань землеустрою», можливості її застосування у сучасному кримінальному процесі та практичні аспекти виконання судових експертиз відповідного виду.

Також на порядок денний буде винесено розгляд земельного законодавства України та підходи до оцінки відповідності документації із землеустрою вимогам законодавства.

Семінар відбудеться 21 березня 2018 року на базі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 6.

http://kndise.gov.ua/news/news-view/c-u-kiivskomu-naukovo-doslidnomu-instituti-vidbudetsa-seminar-osnovni-zavdanna-ta-pitanna-so-virisue-specialnist-1020-doslidzenn

 

Зміна розрахункових реквізитів та підвищення розміру членських внесків

Шановні колеги!

Повідомляємо, що з 27 грудня 2017 року змінились розрахункові реквізити ГО “СЕУ”.

Наші нові реквізити:

Отримувач: Громадська організація “Союз експертів України”

код ЄДРПОУ: 20075879

р/р 26004878809706 в АТ “УкрСиббанк” м. Київ, МФО 351005

Правлінням СЕУ під час проведення семінару 17-19 листопада 2017 року в м. Харкові прийнято рішення про підвищення розміру членських внесків до 30,00 грн. на місяць (що складатиме 360,00 грн. на рік) з 01 січня 2018 року.

Просимо у найкоротші терміни до 01.02.2018 року максимально здійснити оплату членських внесків та в призначені платежу обов’язково зазначити інформацію щодо прізвища, ім’я, по-батькові і періоду, за який сплачено внески члена СЕУ, оскільки відповідно до вимог чинного законодавства, кошти, які надходять без ідентифікації особи платника, повинні бути зараховані як благодійні внески

Просимо голів регіональних відділень звернути увагу членів СЕУ, у яких є значна заборгованість з оплати членських внесків за минулий період, та вирішити питання з погашення заборгованості за 2017 рік з кожним індивідуально. 

Щиро Ваше правління Союзу експертів України!

Звіт щодо результатів проведення семінару економічної, будівельно-земельно-технічної та автотоварознавчої секцій СЕУ, який відбувся у Харкові

Шановні члени Союзу експертів України!

17-19 листопада 2017 року в місті Харкові відбувся семінар економічної, будівельно-земельно-технічної та автотоварознавчої секцій СЕУ.

Правління Союзу висловлює щиру подяку за активну участь в організації та проведенні семінару членів Харківського регіонального відділення СЕУ: Башкірову Геннадію Борисовичу – заступнику голови  будівельно-земельно-технічної секції, Кузнєцовій Галині Олександрівні – голові економічної секції, Михальському Олегу Олександровичу – голові автотоварознавчої секції.

Під час зустрічі від членів Черкаського регіонального відділення надійшла пропозиція щодо проведення наступного семінару в місті Черкасах у другій половині травня 2018 року.

Правління Союзу звертається з проханням підтримати членів Черкаського регіонального відділення щодо проведення семінару в місті Черкасах та до 01 березня 2018 року надати пропозиції з питань, що потребують розгляду на відповідних секціях.

Під час проведення семінару від присутніх членів СЕУ та членів Правління надійшли наступні пропозиції:

– організацію проведення семінару в м. Черкасах  доручити Жуковій Олені Вікторівні – голові Черкаського регіонального відділення СЕУ;

– учасниками економічної секції СЕУ запропоновано підвищити оплату розміру членських внесків з 01.01.2018 до 30,00 грн. на місяць (що складатиме 360,00 грн. на рік;

– організаторам семінарів, дирекції, членам правління,  під час складання калькуляції участі в семінарах, враховувати підвищення цін (з оренди залів, користування проектором, обладнанням, надання інших організаційних послуг тощо) та з метою остаточного  визначення вартості участі в семінарі  завчасно проводити моніторинг цін.

 – в подальшому, під час організації семінарів, у зв’язку із ростом цін на товари та послуги, підходити до формування вартості участі у семінарах для членів та не членів СЕУ диференційовано.

Просимо всіх членів СЕУ розглянути зазначені пропозиції та висловити свою позицію. Якщо члени СЕУ мають іншу думку, пропонуємо подати своє бачення з вказаних питань до 01 лютого 2018 року.

  У зв’язку із закінченням звітного року та поданням відповідних відомостей до податкових органів, просимо погасити заборгованість по сплаті членських внесків за поточний рік у грудні 2017 року.

 Із переліком членів СЕУ – боржників, можна ознайомитись у додатку 1 або за телефоном 096-488-51-70 (бухгалтер – Інна Володимирівна).Членськи_внески_18_12_2017

З повагою, Правління Союзу експертів України.