Get Adobe Flash player

Голосування

Sorry, there are no polls available at the moment.

Підписатися на розсилку

Дирекція «Союзу експертів України»

Союз экспертов Украины - Союз експертів України

 

Дирекція СЕУ, згідно Уставу СЕУ та Положення про дирекцію СЕУ, забеспечує організаційну та фінансово-господарську діяльність Союзу експертів України.

До компетенції Дирекції Союзу експертів України відноситься:

 • розробка проектів Плану работи та Положень Союзу експертів України для розгляду та
  затвердження їх на з’їздах, засіданніях Правління СЕУ, та організація їх виконання;
 • розробка пропозицій щодо розгляду питань на засідання Правління СЕУ, організація
 • проведення засідань Правління СЕУ, оформлення відповідних протоколів та доведення
  рішень Правління до членів СЕУ;
 • організація різноманітних загальних заходів Союзу експертів України: з’їздів,
  конференцій, зборів, лекцій, семінарів, виставок і таке інше;
 • забезпечення практичної допомоги та контролю за організаційною діяльністю
  регіональних відділень СЕУ: своєчасним проведенням зборів членів СЕУ, особливо
  звітно-виборчих, організацією персонального обліку та роботи по залученню до складу
  нових членів СЕУ, своєчасним наданням до дирекції відповідної щорічної звітності, документів з організаційної діяльності та інформаційних анкет членів СЕУ та змін до них;
 • оформлення прийому до СЕУ нових членів за поданням регіональних відділень,
  особистих справ членів СЕУ, забезпечення їх відповідними Посвідченнями та значками
  СЕУ, розміщення відповідної інформації у електронній базі СЕУ та у реєстрі членів СЕУ
  на сайті Союзу експертів України;
 • організація діловодства Союзу експертів України та Дирекції, електронної бази даних на
  членів СЕУ, контролю за своєчасним поновленням реєстраційних документів СЕУ, його
  регіональних відділень, даних на членів СЕУ у електронній базі та у реєстрі на сайті СЕУ;
 • організація виконання повноважень стосовно громадського регулювання оціночної
  діяльності, зокрема щодо підвищення професійного рівня членів СЕУ, які входять до
  складу саморегулівної організації оцінювачів, шляхом внутрішньої сертифікації; забезпечення своєчасного щорічного рецензування робіт та надання до Фонду державного
  майна України(ФДМУ) у встановлені терміни відповідного Звіту;
 • розробка тематики та організація семінарів з підвищення кваліфікації членів СЭУ,
  оцінювачів; та фахівців у галузі оціночної діяльності, з залученням до цієї справи
  відповідних організацій та учбових закладів, акредитованих ФДМУ;
 • контроль за організаційною, методичною роботою секцій СЕУ: автотоварознавчої,
  економічної, будівельно-технічної та товарознавчої, координація їх діяльності;
 • організація збору, узагальнення та аналізу інформації, та підготовка відповідних
  матеріалів для внесення до розгляду на засіданнях Наглядовой Ради з питань оціночної
  діяльності та Екзаменаційної комісії ФДМУ, Методичної Ради СЕУ;
 • організація взаімодій СЕУ з державними, громадськими організаціями та установами в галузі розвитку цивілізованого ринку експертних досліджень та оціночної діяльності;
 • організація проведення інформаційної політики серед членів СЕУ, забезпечення
  необхідними довідково-інформаційними та методичними матеріалами, програмними
  продуктами для проведення професійних досліджень;
 • організація роботи щодо розробки та виготовлення заохочувальних Почесних відзнак,
  Свідоцтв, Сертифікатів, Грамот та інших винагород СЕУ, підготовка для затвердження на
  засіданнях Правління СЕУ пропозицій керівництва та регіональних відділень щодо
  надання відповідних нагород та відзнак членам СЕУ та зацікавлених організацій,
  забезпечення персонального обліку виданих нагород та відзнак, розміщення інформації у
  реєстрі членів СЕУ та на сайті СЕУ;
 • забезпечення, разом з керівництвом регіональних відділень, своєчасного та повного
  збору членських внесків, їх обліку, розподілу, та звітності, згідно кошторису витрат,
  щорічно затвердженому на засіданні Правління СЕУ.

Контроль за діяльністю Дирекції СЕУ здійснюють: Президент, Правління та Ревізійна комісія Союзу експертів України, згідно зі своїми повноваженнями.