Реєстрація

Архіви

Календар

Червень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Приєднуйтесь!

Сторінка Почесного Президента

Головченко Людмила Миколаївна

 • р. 21.07.1956 (м. Київ)
 • заслужений юрист України, (2004)
 • кандидат юридичних наук (1995)
 • у 1987 році закінчила юридичний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченко за фахом “Правознавство”
 • у 1994 році закінчила аспірантуру в тому ж учбовому закладі
 • у 1995 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук по темі “Оцінка висновків криміналістичної експертизи”
 • Працювала директором Департаменту експертного забезпечення правосуддя, начальником Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України
 • в період з 11.1997 по 02.2014 року заступником голови Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
 • з 01.1998 по 02.2014 – заступником голови Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України з атестації судових експертів
 • Л.М. Головченко брала безпосередню участь у розробленні проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу» та загалом 16 нормативно-правових актів у галузі судово-експертної діяльності.
 • Під час роботи в Мін’юсті була керівником науково-дослідних робіт затверджених планом Міністерства юстиції України: «Реформування управління судово-експертною діяльністю в Україні. Концептуальні питання», «Науково-практичний коментар до Закону України «Про судову експертизу», «Створення інформаційного фонду методик проведення судових експертиз та спеціальної літератури, що використовуються в експертній практиці» тощо; Поряд з тим нею готувались пропозиції щодо організації та розроблення наукових методик з питань судової експертизи та відповідних змін щодо удосконалення законодавства в галузі судової експертизи.
 • Головченко Л. М. є автором понад 30 статей з питань судової експертизи, найбільш значними з яких є: «Особливості оцінки експертизи на стадії її виконання» (1998), «Реформирование системы експертного обеспечения правосудия в Украине» (2002), «Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток» (2003), «Міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи – важливий чинник удосконалення судово-експертної практики» (2004), «Проблеми експертного дослідження контрафактної продукції» (2006), «Решение проблем правового регулирования судебно-экспертной деятельности – важный фактор усовершенствования правосудия в Украине» (2007), «Змістовна роль науково-практичних коментарів до Закону України «Про судову експертизу» в правозастосовній практиці та судовій експертології» (2008), «Судова експертиза як засіб встановлення істини у справах про корупційні діяння: можливості та проблеми регламентації діяльності експерта» (2010) тощо.
 • Є членом редакційних колегій періодичних друкованих наукових фахових видань України з юридичних наук «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» та «Криминалистика и судебная экспертиза», була головним редактором науково-практичного журналу «Судова експертиза» (2014). Л. М. Головченко входила до складу Державної комісії при Міністерстві освіти і науки України з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, а також була членом Наглядової ради з питань оціночної діяльності в Україні та членом Кваліфікаційної комісії Фонду державного майна України.
 • З грудня 1999 р. по листопад 2011 – Президент Союзу експертів України, з листопада 2011 – Почесний Президент, а з лютого 2014 – по теперішній час Почесний та діючий Президент «ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ УКРАЇН?»

Звіт Президента СЕУ про діяльність керівництва за період 01.03.2015 – 01.11.2015

Після VI –го З’їзду СЕУ, починаючи з 1 березня 2015 року керівництвом СЕУ було розпочато системну роботу, щодо налагодження взаємовідносин з Фондом державного майна України.
Зокрема було вжито відповідних заходів та проведено наступну роботу:

 1. Підготовлено та подано ФДМ проекти змін до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду від 29.08.2011 №1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.09.2011 за №1096/19834.
 2. Розроблено та подано до ФДМ пропозиції щодо змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
 3. Прийнято участь у круглому столі за участю Голови ФДМ І.О. Білоуса та Заступника Голови ФДМУ Лебідь Н.П. з обговорення змін до Закону, за результатами якого підготовлено зауваження та пропозиції щодо повноважень експертів в галузі оцінки. Крім того, листами від СЕУ й КНДІСЕ до Фонду та Мінюсту подано обґрунтовані зауваження, щодо окремих положень Закону, які стосуються судово-експертної діяльності, а саме щодо кваліфікаційних вимог та форми складання документа про оцінку майна. (Вказані зауваження були враховані Мінюстом та з іншими зауваженнями до проекту, зробленими Мінюстом направлені до ФДМ). Разом з тим, враховуючи що пропоновані зміни стосуються як приватних, так і державних експертів, за пропозицією СЕУ, керівництвом КНДІСЕ з Головою Фонду проведено окремі переговори щодо врахування думки громадськості та державних суб’єктів судово-експертної діяльності. Також були надані пропозиції з подальшого розвитку та удосконалення системи професійної підготовки оцінювачів в частині внесення змін до нормативних та нормативно-правових актів.
 4. Підготовлено та направлено до ФДМ концепцію забезпечення якісної та об’єктивної оцінки майна, що проводиться для цілей визначення оціночної вартості у випадках, передбачених Податковим кодексом України.
 5. Надано пропозиції з відповідним обґрунтуванням процедури оприлюднення неперсоніфікованої бази результатів оцінки для цілей оподаткування.
 6. З метою оперативного реагування на доручення та запити ФДМ, посилення взаємодії з ФДМ та представниками інших громадських об’єднань було оновлено основний склад Екзаменаційної комісії за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності».
 7. Також оновлено склад представників СЕУ з певним досвідом роботи у сфері оцінки, які здійснюватимуть контроль за рівнем підготовки фахівців з оцінки навчальними закладами, що уклали угоди про співробітництво з Фондом державного майна України (тобто інших учбових центрів).
 8. За 8 місяців роботи СЕУ було прийнято участь у більш ніж 10 засіданнях робочих груп з розгляду та урегулювання питань:
  • пов’язаних з проведенням оцінки для цілей оподаткування;
  • з напрацювання пропозицій з питань професійної підготовки оцінювачів;
  • із розробки законопроекту про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».
 9. Відновлено систему надання послуг із рецензування Звітів з оцінки майна, як на комерційній так, і на безоплатній основі. За результатами рецензій, проведених фахівцями СЕУ, Фондом враховано певні прогалини в питаннях рецензування та удосконалено систему роботи Екзаменаційної комісії.
 10. За звітний період, з метою поширення інформації про СЕУ, підвищення авторитету нашої організації та презентації її, як однієї з тих, що має найбільш досвідчених фахівців із досвідом роботи як у галузі судової експертизи, так і в галузі оцінки, також було проведено роботу з іншими громадськими об’єднаннями, зокрема:
  • проведені переговори та напрацьована концепція щодо участі Союзу експертів України у Меморандумі про співпрацю громадських саморегулівних організацій оцінювачів;
  • підготовлено листа судам України щодо призначення ними судових експертиз саме судовим судовими експертам, що входять до складу нашого СЕУ та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів. Результатом цієї розсилки стало проведення на базі Апеляційного суду м. Києва круглого столу на тему «Актуальні питання проведення експертиз у цивільних і кримінальних справах (провадженнях)», де взяли участь та виступили з доповідями Перший віце-президент Мухін О.О. та віце-президент Чернін Я.О.;
  • проведено переговори та підписано Меморандум про співробітництво із Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація адвокатів України», яка в контексті реалізації Меморандуму взяла участь у вищезгаданому круглому столі;
  • взята участь, у якості спікера в консультативному семінарі Школи успішного юриста «Bene Peritum» – «Забезпечення виконання судових рішень через органи державної виконавчої служби»;
  • а також у круглому столі «Напрями реформування експертної діяльності в Україні» певного новоствореного громадського об’єднання «Незалежної асоціації судових експертів» де висловлені зауваження щодо некоректності та суперечності законодавству пропозицій цієї організації.
  • Опрацьовано питання та досягнуто домовленості щодо підписання Меморандуму про співробітництво із Всеукраїнськими громадськими організаціями: Асоціація правників України, Національна асоціація адвокатів України, Асоціація страхувальників України.
   Були проведені переговори щодо налагодження співпраці із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Моторним (транспортним) страховим бюро України.

З метою створення при Союзі власного навчального Центру з підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів здійснено низку заходів, а саме:

підготовлено навчальні модулі (теми),

програми та комплекси,

укладено відповідні угоди пов’язані із умовами діяльності навчального Центру, оновлено статутні документи тощо.

Це дало нам змогу укласти із Фондом державного майна України угоду про співробітництво з питань професійної підготовки оцінювачів.
Звернутися до Президента, Ви маєте змогу за електронною адресою golovchenko@kniise.com.ua.