VI-й з’їзд Всеукраїнської організації «Союз експертів України»

21-го Лютого 2015 року у м. Києві в приміщенні Президії Академії педагогічних наук України відбувся черговий, шостий з 1997 року, з’їзд Всеукраїнської організації «Союз експертів України». В роботі з’їзду взяло участь 107 делегатів з 23-х регіонів України. З’їзд, заслухавши доповіді Президента Союзу експертів України Бондика Валерія Анатолійовича та виконавчого директора Стародубова Вадима Володимировича, постановив оцінити роботу Правління Союзу та дирекції, за звітний період – з жовтня 2011 року по січень 2015 року ,як задовільну.

Обговорюючи напрямки розвитку організації в наступному звітному періоді, з’їзд постановив створити спеціальні робочі групи для розробки стратегії впливу на нормативні та законодавчі документи ,що стосуються професійної діяльності членів Союзу, як судових експертів, і як членів саморегулівної організації оцінювачів. З’їзд назвав ці напрямки рівнозначними для майбутньої діяльності організації. Було прийнято рішення активніше залучати до лав Союзу фахівців як підприємницьких структур,так і працівників державних установ. Окремо обговорювалося питання, щодо можливості залучення в Союз висококваліфікованих оцінювачів. Впродовж рішень попереднього V–го з’їзду Союзу було(більшістю голосів,при 12-ти проти)прийнято рішення активізувати роботу з оцінювачами та фахівцями всіх професій ,що стикаються з діяльністю в галузі експертизи.

На черговому VI-му з’їзді, відповідно до порядку денного,було вирішено найважливіші організаційні та кадрові питання.

Так, було прийнято рішення зареєструвати в Міністерстві юстиції України, додатково до існуючої, київську юридичну адресу, з погляду на те, що діяльність дирекції в м. Донецьку сьогодні неможлива,але залишити і цю адресу, підкресливши тим,що місто Донецьк це Україна.

З’їзд розглянув та затвердив відповідні кадрові перестановки. Так, на прохання Президента Союзу Валерія Анатолійовича Бондика – підтримати на посаду Президента кандидатуру Головченко Людмили Миколаївни, яка очолювала Союз протягом 12-ти років, а саме з 1999 до 2011 року і наразі є Почесним президентом організації. Загальні збори регіональних відділень Союзу, які відбулися в 19 регіонах України, у своїх рішеннях також попередньо висловилися за підтримку кандидатури Людмили Миколаївни. З’їзд лише затвердив це загальне рішення відповідно до Статуту Союзу експертів України. Також було обрано Першого віце-президента Союзу,ним став Мухін Олексій Олександрович– президент кампанії «Бізнес-асіст»,та Віце-президента,яким обрали Якова Олександровича Черніна – судового експерта будівельно-технічної секції Союзу з Київського регіонального відділення СЕУ.

З’їздом були також обрані оновлені склади: Ревізійної комісії, Експертно-кваліфікаційної та Методичної ради, головами яких відповідно стали:

  • Пічкур Володимир Михалович – член Вінницького регіонального відділення РВ СЕУ;
  • Рябченко Віктор Іванович – голова Київського регіонального відділення СЕУ;
  • Михальський Олег Олександрович – член Харківського РВ СЕУ, завідуючий лабораторією Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Також було затверджено склад Правління СЕУ,в якому залишилося вакантне місце за головою будівельно-технічної секції,якого буде обрано на загальних зборах секції.

За підсумками роботиVI – го з’їзду Союзу експертів України прийнято відповідну Постанову.

м. Київ, Україна 21 лютого 2015 року

Постанова

Шостого з’їзду Всеукраїнської громадської організації

«Союз експертів України»

Заслухавши й обговоривши інформацію Президента Союзу експертів України Бондика Валерія Анатолійовича, та інформацію про діяльність Союзу експертів України за звітний період: вересень 2011 року – лютий 2015 року виконавчого директора дирекції Союзу експертів України Стародубова Вадима Володимировича, обговоривши питання про програмні завдання у діяльності Союзу на 2015-2019 роки, інформації щодо внесення змін до Уставу та нової редакції головних Положень Союзу експертів України та розглянувши отримані від учасників З’їзду пропозиції, Шостий З’їзд Союзу експертів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

I. З питань підсумків діяльності Союзу експертів України у звітному періоді: вересень 2011 року – лютий 2015 року, та програмних завдань організації на 2015 – 2019 роки:

  1. Роботу Правління та Дирекції Союзу експертів України в звітному періоді визнати як «задовільну».
  2. Підсумковий доклад про діяльність Союзу експертів України за звітний період: вересень 2011 року – лютий 2015 року, затвердити.
  3. З урахуванням програмних завдань діяльності організації на 2015-2019 роки, знову обраному Правлінню Союзу експертів України направити свою діяльність насамперед на посилення захисту законних соціальних, професійних, економічних та творчих інтересів членів СЕУ. Вважати за доцільне даний напрямок діяльності на майбутній період визначити як найбільш пріоритетним.
  4. Вважати правильним і потребуючим продовження напрямком щодо розширення контактів, об’єднання зусиль з іншими громадськими організаціями, державними органами влади та місцевого самоврядування і недержавними структурами, спрямованих на встановлення цивілізованого ринку оцінки майна та майнових прав, судової експертизи.
  5. Здійснюючи повноваження саморегулівної організації оцінювачів з громадського контролю регулювання оціночної діяльності, сприяти забезпеченню належної якості оцінки майна, виконанню та розробки нових нормативно-правових актів з оцінки майна, підвищенню професійної підготовки та фаховості оцінювачів. Активно використовувати у цьому напрямку представництво у Екзаменаційній комісії, інших робочих комісіях та групах.
  6. Продовжити практику проведення семінарів по підвищенню кваліфікації судових експертів, оцінювачів членів СРОО. Для цієї мети ширше залучати фахівців у різних галузях науки і техніки, науково-дослідних інститутів судових експертиз, інших державних установ. Ширше використовувати й інші методи підвищення рівня кваліфікації судових експертів та членів СРОО. Розглянути можливість створення постійно діючого центру з підвищення кваліфікації та підготовки судових експертів та оцінювачів.

II. З питання, щодо внесення змін та доповнень у Статут Союзу експертів України:

Внести в Статут Союзу експертів України наступні зміни та доповнення: додаткова юридична адреса:

03179, м. Київ, вул. Прилужна, буд. 8, літ. А, оф.200.

 

III. З питання, щодо створення робочої групи із підготовки пропозицій, щодо змін у законодавство:

Правлінню створити робочу групу з питань підготовки законодавчих ініціатив в нормативно-правову базу, що регулює діяльність судових експертів та оцінювачів.

IV. З питання залучення фахівців до Союзу експертів України:

Правлінню розглянути можливість активного залучення до лав Союзу експертів України судових експертів, які працюють в державних установах, науково-дослідних інститутах, а також оцінювачів об’єктів в матеріальній та нематеріальній формі, оцінювачів землі, аварійних комісарів та сюрвеєрів, з метою вдосконалення взаємодії та додержання сфер впливу на ринку експертних та оціночних послуг.

V. З питання створення секції з питань оцінки майна та майнових правх:

Правлінню створити секцію з питань оцінки майна та майнових прав, експертної грошової оцінки земельних ділянок.

VI. По питанню виборів керівних органів Союзу експертів України:

1. Обрати Президентом Союзу експертів України ГОЛОВЧЕНКО Людмилу Миколаївну
2. Обрати Першим Віце-Президентом Союзу експертів України МУХІНА Олексія Олександровича
3. Обрати Віце-Президентом СЕУ ЧЕРНІНА Якова Олександровича

Обрати Ревізійну комісію СЕУ у складі:

1. Великодний Микола Іванович член Харківського РВ СЕУ
2. Забавська Світлана Миколаївна член Житомирського РВ СЕУ
3. Родич Олена Василівна член Чернівецького РВ СЕУ
4. Вільховий Віктор Федорович член Полтавського РВ СЕУ
5. Бондарчук Тетяна Вікторівна член Запорізького РВ СЕУ
6. Побеленська Ніна Андріївна член Київського РВ СЕУ
7. Щербина Анатолій Миколайович член Херсонського РВ СЕУ
8. Кізіма Руслан Леонідович член Хмельницького РВ СЕУ
9. Окунєв Сергій Миколайович голова Чернігівського РВ СЕУ
10. Кравець Лариса Олексіївна член Донецького РВ СЕУ
11. Перевозова Ірина Володимирівна член Івано-Франківського РВ СЕУ
12. Гавриш Галина Олександрівна член Кіровоградського РВ СЕУ
13. Біктімірова Олена Миколаївна член Луганського РВ СЕУ
14. Гамарник Ірина Вікторівна член Одеського РВ СЕУ
15. Ковальчук Ірина Петрівна член Рівненського РВ СЕУ
16. Зуб Вікторія Андріївна член Закарпатського РВ СЕУ
17. Швед Оксана Миколаївна член Львівського РВ СЕУ
18. Пічкур Володимир Михайлович член Вінницького РВ СЕУ, голова Ради

Обрати Методичну раду СЕУ у складі:

1. Новоселецький Ігор Миколайович ведучий розробник та автор методик з питань автотоварознавства
2. Пилипенко Анатолій Іванович член Дніпропетровського РВ СЕУ
3. Любченко Володимир Іванович голова автотоварознавчої секції СЕУ
4. Желавська Ольга Олександрівна голова товарознавчої секції СЕУ
5. Арефін Михайло Григорович член Житомирського РВ СЕУ
6. Буратевич Олександр Іванович член Київського РВ СЕУ
7. Мержиєвський Валентин Вацлавович член Київського РВ СЕУ
8. Чернін Яків Олександрович Віце -президент СЕУ
9. Лісничий Микола Іванович голова Кіровоградського РВ СЕУ
10. Барановський Сергій Іванович член Луганського РВ СЕУ
11. Кульов Олександр Юрійович член Миколаївського РВ СЕУ
12. Поляниця Ігор Володимирович член Полтавського РВ СЕУ
13. Мельничук Микола Миколайович член Рівненського РВ СЕУ
14. Михальський Олег Олександрович член Харківського РВ СЕУ, голова Ради
15. Карчевська Лідія Миколаївна член Херсонського РВ СЕУ
16. Ощипко Ольга Олегівна член Чернівецького РВ СЕУ
17. Малий Олексій Вікторович член Херсонського РВ СЕУ
18. Єрофєєв Валерій Олександрович член Херсонського РВ СЕУ
19 Олексюк Віктор Павлович член Херсонського РВ СЕУ
20. Салтиков Олександр Сергійович член Херсонського РВ СЕУ
21. Кузнєцова Галина Олександрівна голова економічної секції СЕУ
22. Соломаха Віктор Сафронович член Хмельницького РВ СЕУ
23. Альохін Олексій Володимирович член Черкаського РВ СЕУ
24. Даценко Григорій Дмитрович член Чернігівського
25. Афанасьєв Сергій Анатолійович член Львівського РВ СЄУ
26. ПетричковичБогдан Семенович член Львівського РВ СЄУ
27. Стєцик Юрій Михайлович член Львівського РВ СЄУ
28. Огородніков Віталій Антонович член Вінницького РВ СЕУ

Обрати Експертно-кваліфікаційну раду СЕУ у складі

1. Рябченко Віктор Іванович – голова ЕКР, голова Київського РВ СЕУ
2. Іл’їнський Антон Антонович голова Житомирського РВ СЕУ
3. Куліуш Віктор Андрійович голова Харківського РВ СЕУ
4. Варуха Валерій Орликович голова Сумського РВ СЕУ
5. Добровольський Віталій Олександрович член Вінницького РВ СЕУ
6. Пилипенко Олександр Степанович член Дніпропетровського РВ СЕУ
8. Шиба Олександр Іванович голова Дніпропетровського РВ СЕУ
9. Синельник Анатолій Іванович член Донецького РВ СЕУ
10. Чуйко Сергій Петрович член Житомирського РВ СЕУ
11. Лісничий Микола Іванович голова Кіровоградського РВ СЕУ
12. Афанасьєв Сергій Анатолійович член Львівського РВ СЕУ
13. Бадейнов Олександр Михайлович голова Львівського РВ СЕУ
14. Сара Іван Іванович член Одеського РВ СЕУ
15. Конопльов Сергій Кузьмич член Полтавського РВ СЕУ
16. голова Полтавського РВ СЕУ
17. Єрофєєв Валерій Олександрович член Херсонського РВ СЕУ
18. Козлов Микола Петрович голова Херсонського РВ СЕУ
19. Малий Олексій Вікторович член Херсонського РВ СЕУ
20. Салтиков Олександр Сергійович член Херсонського РВ СЕУ
21. Кізіма Леонід Дмитрович голова Хмельницького РВ СЕУ
22. Соломаха Віктор Сафронович член Хмельницького РВ СЕУ
23. Альохін Володимир Григорович член Черкаського РВ СЕУ
24. Павлишин Ярослав Дмитрович член Чернівецького РВ СЕУ
25. Мухін Олексій Олександрович Перший Віце-президент СЕУ
26. Стародубов Вадим Володимирович виконавчий директор СЕУ
27. Любченко Володимир Іванович голова Донецького РВ
28. Чернін Яків Олександрович Віце президент СЕУ

Затвердити Правління СЕУ в складі:

1. Головченко Людмила Миколаївна Президент Союзу експертів України
2. Мухін Олексій Олександрович Перший Віце-Президент
3. Чернін Яков Олександрович Віце-Президент
4. Михальський Олег Олександрович Голова Методичної ради
5. Рябченко Віктор Іванович Голова Експертно-кваліфікаційної ради
6. Любченко Володимир Іванович Голова авто товарознавчої секції
7. Кузнєцова Галина Олександрівна Голова економічної секції СЕУ
8. Салтиков Олександр Сергійович Голова будівельно-технічної СЕУ
9. Желавська Ольга Олександрівна Голова товарознавчої секції СЕУ

А також:

10. Кожушаний Віталій Михайлович Голова Вінницького РВ СЕУ
11. Демидюк Володимир Тихонович Голова Волинського РВ СЕУ
12. Шиба Олександр Іванович Голова Дніпропетровського РВ СЕУ
13. Куліуш Віктор Андрійович Голова Харківського РВ СЕУ
14. Іл’їнський Антон Антонович Голова Житомирського РВ СЕУ
15. Проданюк Василь Танасович Голова Закарпатського РВ СЕУ
16. Булейко Олександр Анатолійович Голова Запорізького РВ СЕУ
17. Біланюк Володимир Михалович Голова Ів.-Франківського РВ СЕУ
18. Лісничий Микола Іванович Голова Кіровоградського РВ СЕУ
19. Лисенко Геннадій Михайлович Голова Луганського РВ СЕУ
20. Бадейнов Олександр Михайлович Голова Львівського РВ СЕУ
21. Любенко Володимир Іванович Голова Миколаївського РВ СЕУ
22. Бочкарьова Емілія Іванівна Голова Одеського РВ СЕУ
23. Голова Полтавського РВ СЕУ
24. Мамченко Лідія Назарівна Голова Рівненського РВ СЕУ
25. Варуха Валерій Орликович Голова Сумського РВ СЕУ
26. Козлов Микола Петрович Голова Херсонського РВ СЕУ
27. Кізіма Леонід Дмитрович Голова Хмельницького РВ СЕУ
28. Суботіна Елла Іванівна Голова Черкаського РВ СЕУ
29. Окунєв Сергій Миколайович Голова Чернігівського РВ СЕУ
30. Латковський Павло Єфремович Голова Чернівецького РВ СЕУ
31. Стародубов Вадим Володимирович Виконавчий директор СЕУ

 

Голова Президії VI З’їзду

Союзу експертів України В.Стародубов

Секретар Президії VI З’їзду Г.Кузнєцова

Союзу експертів України

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: