ЧЛЕНИ ВГО «СЕУ»

Набуття статусу:

Членами Організації можуть бути судові експерти, оцінювачі з числа діючих, колишніх, або майбутніх судових експертів, оцінювачів, а також експертів в галузі права, та інших осіб, що здійснюють судово-експертну, оціночну діяльність та проводять експертні дослідження на професійній основі, та/або сприяють розвитку експертної діяльності та формуванню цивілізованого ринку оцінки (п.3.1 Статуту)

Права:

– обирати та бути обраними в керівні органи Союзу (п.3.3 Статуту);
– брати участь у всіх заходах, що запроваджуються Союзом (п.3.3 Статуту);
– отримувати інформацію про діяльність організації (п.3.3 Статуту);
– обговорювати на ’їзді питання діяльності Союзу, вносити пропозиції з метою її поліпшення (п.3.3 Статуту);
– брати участь у підготовці й реалізації програм, проектів, заходів Союзу, в організації й роботі його структурних підрозділів (п.3.3 Статуту);
– публікувати матеріали про свою професійну діяльність у виданнях Союзу (п.3.3 Статуту);
– одержувати від Союзу експертну, юридичну й іншу консультаційну та методичну допомогу (п.3.3 Статуту);
– на пільгових умовах користуватися послугами Союзу (п.3.3 Статуту);
– звертатися до всіх органів Союзу з професійних та інших питань (п.3.3 Статуту);
– у разі припинення судово-експертної діяльності з причин виходу на пенсійне забезпечення за віком, при наявності стажу перебування у лавах організації понад 10 років не припиняти своє членство у Союзі (п.3.3 Статуту);
– бути звільненим від сплати членських внесків або сплачувати їх у розмірах, на пільгових умовах відповідне рішення з цього приводу приймає регіональне відділення Союзу на підставі письмової заяви (п.3.3 Статуту);
– виходити з Союзу за власним бажанням (п.3.3 Статуту);
– скликання позачергового З’їзду за вимогою не менше 1/10 всіх членів Союзу;
– Членам Союзу, які є оцінювачами відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», визначені додаткові права (п.3.5 Статуту);
– обирати та бути обраними до керівництва Секції (п. 4.1. Положення про секції);
– бути обраними до Методичної ради ГО «ВГО «Союз експертів України» (п. 4.1. Положення про секції);
– брати участь у підготовці й реалізації програм, проектів та заходах, що проводить відповідна Секція, висловлювати свої пропозиції щодо удосконалення роботи (п. 4.1. Положення про секції);
– одержувати експертну й іншу консультативну допомогу з правових та фахових питань в органах управління Секції (п. 4.1. Положення про секції);
– за власним бажанням вийти із складу членів Секції в установленому Статутом ГО «ВГО «Союз експертів України» порядку (п. 4.1. Положення про секції).

Обов’язки:

– виконувати вимоги Статуту Союзу, рішення З’їзду та керівних органів Союзу (п.3.4 Статуту);
– виконувати свої обов’язки перед Союзом, пов’язані з участю в його діяльності, всебічно сприяти та брати особисту участь у реалізації його цілей та завдань (п.3.4 Статуту);
– своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески (п.3.4 Статуту);
– дотримуватись Положення про секції (п. 4.2. Положення про секції);
– виконувати рішення виконавчого органу управління Секції, які не суперечать рішенням керівних органів ГО «ВГО «Союз експертів України» та сприяти реалізації цих рішень (п. 4.2. Положення про секції);
– регулярно підвищувати професійну кваліфікацію та приймати участь в заходах Секції у цьому напрямку (п. 4.2. Положення про секції);
– Членам Союзу, які є оцінювачами відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», визначені додаткові обов’язки (п.3.5 Статуту);
– Член Союзу не має права голосу при вирішенні питання З’їздом щодо спору між ним і Союзом.

Відповідальність:

за порушення вимог цього Статуту до члена Союзу можуть бути застосовані такі засоби впливу, як попередження або виключення із членів організації (п.3.7 Статуту).
– виключення з членів Союзу можливо у випадку(п.3.8 Статуту):
– виходу з Союзу за особистим бажанням шляхом подання заяви на ім’я Голови відповідного регіонального відділення Союзу або Президенту Союзу з повідомленням Голови відповідного Регіонального відділення;

– виключення з членів Союзу за поданням Експертно-кваліфікаційної комісії;
– виключення з членів Союзу за поданням Експертної Ради;
– невиконання встановленої процедури внутрішньої сертифікації (для оцінювачів);
– за несплату членських внесків без поважних причин понад 6 місяців;
– систематичне ухилення від участі в діяльності Союзу;
– заподіяння майнової чи іншої шкоди Союзу;
– здійснення провини, що порочить звання члена Союзу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: