ПРАВЛІННЯ

Набуття статусу:

До складу Правління за посадою входять Президент, Віце-президенти Союзу, голови регіональних відділень Союзу, Голови Експертної ради, Експертно-кваліфікаційної комісії, Методичної ради, Виконавчий директор. Правління очолює Президент Союзу (п.4.3 Статуту).

Повноваження:

–     готує і скликає З’їзд Союзу (п.4.4 Статуту);
–     забезпечує й виконує рішення З’їзду (п.4.4 Статуту);
–     затверджує емблеми та зразки печаток та штампу Союзу (п.4.4 Статуту);
–     затверджує щорічні звіти Віце-президентів (п.4.4 Статуту);
–     затверджує склад Контрольно-ревізійної комісії, Експертно – кваліфікаційної комісії, Експертної та Методичної рад (п.4.4 Статуту);
–     затверджує внутрішні документи, штатний розклад, баланс, Положення, що стосуються діяльності Союзу (п.4.4 Статуту);
–     визначає розміри вступних і щомісячних внесків членів Союзу та порядок їх сплати (п.4.4 Статуту);
–     затверджує рішення Методичної та Експертної ради та Експертно-кваліфікаційної комісії про вибори їх Голів (п.4.4 Статуту);
–     затверджує рішення загальних зборів секцій про обрання керівників секцій (п.4.4 Статуту);
–     затверджує за поданням Президента кандидатуру Виконавчого директора (п.4.4 Статуту);
–     приймає рішення про створення нових відокремлених підрозділів та відповідних секцій Союзу та госпрозрахункових організацій, установ, підприємств та затверджує положення про їх діяльність (п.4.4 Статуту);
–     виконує інші функції, що не належать до виключної компетенції З’їзду (п.4.4 Статуту);
– надання пропозицій до плану роботи Методичної Ради до 01 грудня поточного року;
– ініціює проведення службового розслідування Контрольно-ревізійною комісією (п.4.6 Статуту).

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: