Почесний Президент

Головченко Людмила Миколаївна

 • заслужений юрист України (2004)
 • кандидат юридичних наук (1995)
 • у 1987 році закінчила юридичний факультет Київського університету ім. Т.Г. Шевченко за фахом «Правознавство»
 • у 1994 році закінчила аспірантуру в тому ж учбовому закладі
 • у 1995 році захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук по темі «Оцінка висновків криміналістичної експертизи»
 • працювала директором Департаменту експертного забезпечення правосуддя, начальником Управління експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України
 • в період з листопада 1997 року по лютий 2014 року заступником голови Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України
 • з січня 1998 по лютий 2014 – заступником голови Центральної експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України з атестації судових експертів
 • Л.М. Головченко брала безпосередню участь у розробленні проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про судову експертизу» та загалом 16 нормативно-правових актів у галузі судово-експертної діяльності.
 • під час роботи в Мін’юсті була керівником науково-дослідних робіт затверджених планом Міністерства юстиції України: «Реформування управління судово-експертною діяльністю в Україні. Концептуальні питання», «Науково-практичний коментар до Закону України «Про судову експертизу», «Створення інформаційного фонду методик проведення судових експертиз та спеціальної літератури, що використовуються в експертній практиці» тощо. Поряд з тим нею готувались пропозиції щодо організації та розроблення наукових методик з питань судової експертизи та відповідних змін щодо удосконалення законодавства в галузі судової експертизи
 • Головченко Л. М. є автором понад 30статей з питань судової експертизи, найбільш значними з яких є: «Особливості оцінки експертизи на стадії її виконання» (1998), «Реформирование системы експертного обеспечения правосудия в Украине» (2002), «Правове регулювання судової експертизи: перспективи та розвиток» (2003), «Міжнародне співробітництво в галузі судової експертизи – важливий чинник удосконалення судово-експертної практики» (2004), «Проблеми експертного дослідження контрафактної продукції» (2006), «Решение проблем правового регулирования судебно-экспертной деятельности – важный фактор усовершенствования правосудия в Украине» (2007), «Змістовна роль науково-практичних коментарів до Закону України «Про судову експертизу» в правозастосовній практиці та судовій експертології» (2008), «Судова експертиза як засіб встановлення істини у справах про корупційні діяння: можливості та проблеми регламентації діяльності експерта» (2010) тощо.
 • є членом редакційних колегій періодичних друкованих наукових фахових видань України з юридичних наук «Теорія та практика судової експертизи і криміналістики» та «Криминалистика и судебная экспертиза», була головним редактором науково-практичного журналу «Судова експертиза» (2014).
 • Л. М. Головченко входила до складу Державної комісії при Міністерстві освіти і науки України з питань Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, а також була членом Наглядової ради з питань оціночної діяльності в Україні та членом Кваліфікаційної комісії Фонду державного майна України.
 • З грудня 1999 року по листопад 2011 – Президент Союзу експертів України, з листопада 2011 року – Почесний Президент, а з лютого 2014 – по грудень 2018 знову очолила організацію, на цей час є  Почесним Президентом «Всеукраїнської громадської  організації «Союз експертів України».

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: