ЕКСПЕРТНА РАДА

Набуття статусу:

До складу ЕР СЕУ входять Голова та члени, які обираються з числа членів СЕУ. Голова ЕР СЕУ обирається на з’їзді СЕУ за поданням Президента, терміном на чотири роки. Члени ЕР СЕУ обираються рішенням Правління СЕУ за поданням Голови ЕР СЕУ. За рішенням Правління СЕУ,  за умови клопотання з боку Голови ЕР та Голів регіональних відділень СЕУ, до чисельного та особистого складу  ЕР СЕУ  можуть вноситись  зміни.
До роботи ЕР СЕУ додатково можуть залучатися кваліфіковані фахівці у різних напрямках правової, фінансової й технічної діяльності, представники органів державної влади, науково-дослідних установ.

Повноваження (п. 6. Положення про Експертну раду):

– рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав згідно законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні у тому числі в порядку процедури внутрішньої сертифікації членів-оцінювачів СЕУ;
– розгляд та затвердження виконаних рецензій в порядку процедури внутрішньої сертифікації членів-оцінювачів СЕУ;
– надання відповідних висновків і рекомендацій членам та Правлінню СЕУ у порядку контролю за якістю роботи членів-оцінювачів СЕУ, а також під час виконання членами-оцінювачами СЕУ звітів з оцінки як допомоги у виявлені помилок і недоліків та виправлення їх самим виконавцем за їх запитом;
– надання роз’яснень і консультацій згідно звернень фізичних та юридичних осіб з приводу оцінки майна та майнових прав;
– рецензування підручників, курсів, лекцій та інших навчальних матеріалів, методик, методичних і методологічних матеріалів, розроблених членами СЕУ або третіми особами;
– взаємодія з Міністерством юстиції України, Фондом державного майна України щодо перевірки якості робіт як членів СЭУ так і інших суб’єктів оцінки у випадку порушення ними (на думку МЮУ і ФДМУ) методик, стандартів та інших нормативно- правових актів;
– здійснення представницьких функцій від імені СЕУ (у разі окремих доручень) у судових органах;
– розробка й узгодження вимог щодо рецензування звітів, кваліфікаційних характеристик та умов роботи оцінювачів.

Повноваження Голови ЕР СЕУ(п. 8. Положення про Експертну раду):

– розподіл навантаження з проведення рецензування між членами ЕР СЕУ;
– створення комісії для затвердження рецензій від ЕР СЕУ;
– скликання та проведення засідань ЕР СЕУ;
– підготовка проектів договорів із замовниками на рецензування звітів та здійснення контролю за їх виконанням;
– координація діяльності членів ЕР СЕУ у регіональних представництвах;
– залучення додатково кваліфікованих фахівців у різних напрямках правової, фінансової і технічної діяльності, представників органів державної влади, науково-дослідних установ (у т.ч. на платній основі);
– видання матеріалів ЕР СЕУ.
– здійснює розподіл звітів про оцінку майна для рецензування за принципом рівномірності проведення рецензування усіма членами ЕР СЕУ. При цьому враховується категорія складності, фаховість та досвід членів ЕР СЕУ. Відмова від рецензування членом ЕР СЕУ повинна бути вмотивована та за необхідності винесена на спільне обговорення на засіданні ЕР СЕУ.
персональний облік щорічного рецензування звітів з оцінки майна та підвищення кваліфікації членами-оцінювачами і надання такої інформації по кожному члену-оцінювачу до Дирекції СЕУ забезпечують Голова ЕР СЕУ разом з Головами регіональних відділень СЕУ під керівництвом Віце-президента за напрямком оціночної діяльності (п.17 Положення про Експертну раду)

Права членів ЕР СЕУ при виконанні рецензій (п.12 Положення про Експертну раду):

– знайомитися з матеріалами, які мають відношення до предмета рецензування, виписувати з них необхідні дані або робити копії;
– звертатись з клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення рецензування;
– звертатись із клопотанням про залучення до виконання рецензування інших фахівців;
– відмовитись від виконання рецензування у випадках виникнення загрози життю і здоров’ю рецензента, які виходять за рамки професійного ризику.

Обов’язки члена ЕР СЕУ:

– заявити самовідвід від рецензування, якщо він приймав особисто участь у проведенні оцінки або є засновником, власником, акціонером, кредитором, страховиком або посадовою особою юридичної особи, що була замовником або виконавцем оцінки; якщо він має майновий інтерес щодо об’єкту оцінки, за яким проводиться рецензування (п.12.1 Положення про Експертну раду).
– проводити не менше двох рецензій в місяць згідно розподілу Голови ЕР СЕУ (п.12.2 Положення про Експертну раду).

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: