РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ

Набуття статусу:

Голова регіонального відділення обирається на загальних зборах терміном на два роки простою більшістю від учасників, які присутні на засіданні. Рішення про обрання Голови РВ ВГО «СЕУ» затверджується на Правлінні ВГО «СЕУ». Голова РВ ВГО «СЕУ» входить за посадою до складу Правління ВГО «СЕУ».

Повноваження РВ ВГО «СЕУ»

– готувати і вносити до керівних органів ВГО «СЕУ» пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та методичних засобів з питань експертних досліджень (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– сприяти підвищенню кваліфікації експертів та оцінювачів (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– шляхом збору та аналізу інформації ринків України та даної області або регіону, створити спеціальний банк даних з метою надання інформаційної допомоги членам ВГО «СЕУ» в їх професійній діяльності (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– здійснювати зв’язок між членами регіонального відділення (п.2.3 Статуту);
– поширювати інформацію про діяльність ВГО «СЕУ» серед населення, наукової громадськості, підприємств, організацій, установ (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– підтримувати зв’язки з іншими професійними об’єднаннями (нотаріусами, юристами, аудиторами, підприємцями і т.д.) (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– брати активну участь в діяльності ВГО «СЕУ» (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– використовувати емблему і символіку Союзу (п.5.7 Статуту);
– приймати рішення про прийняття в члени ВГО «СЕУ» на підставі письмової заяви вступника, яке направляється на ім’я Президента або Голови РВ ВГО «СЕУ» (п.3.2. Статуту);
– регіональні відділення здійснюють відповідний облік своєї діяльності та надають до Дирекції щорічну звітність за формою та у строки затверджені Правлінням (п.5.7 Статуту);
– за досягнення у професійній діяльності, активну участь у роботі Союзу члени можуть представлятися до нагород, почесних звань та заохочувальних відзнак Союзу за рішенням Правління Союзу та відповідним поданням регіональних відділень відповідно до затвердженого Положення (п.3.6 Статуту).

Повноваження загальних зборів:

– визначення пріоритетних напрямків діяльності РВ ВГО «СЕУ» (п. 5.6. Положення про РВ СЕУ);
– затвердження планів діяльності РВ СЕУ (п. 5.6. Положення про РВ СЕУ);
– обрання Голови, заступника голови та секретаря відділення, представників в Експертну раду ВГО «СЕУ», що представляють регіональне відділення (п. 5.6. Положення про РВ СЕУ);
– затвердження звіту Голови регіонального відділення (п. 5.6. Положення про РВ СЕУ);

 

Повноваження Голови РВ ВГО «СЕУ»:

– здійснює оперативне керівництво відділенням (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– організовує облік членів регіонального відділення, відповідне ведення діловодства, контроль за своєчасним наданням в Дирекцію ВГО «СЕУ» Інформаційних анкет в разі будь-яких змін в анкетних даних членів РВ ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– забезпечує функціонування і роботу представників в Експертній раді ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– здійснює підготовку і скликання загальних зборів РВ ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– забезпечує виконання рішень керівних органів СЕУ і загальних зборів членів РВ СЕУ (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– вирішує питання про членство в ВГО «СЕУ» і виключення з нього, своєчасного надання відповідних документів до Дирекції ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ). Припинення членства в ВГО «СЕУ» вирішується Головою РВ у випадках (п. 3.3. Положення про РВ СЕУ):виходу з ВГО «СЕУ» за особистим бажанням шляхом подання заяви на ім’я Президента або Голови РВ ВГО «СЕУ»;
♦ виключення з членів ВГО «СЕУ» за поданням Голови Експертно-кваліфікаційної комісії та Експертної ради;
♦ за невиконання вимог Статуту ВГО «СЕУ», рішень З’їздів та керівних органів ВГО «СЕУ»;
♦ систематичне ухилення від участі в діяльності ВГО «СЕУ»;
♦ заподіяння майнової чи іншої шкоди ВГО «СЕУ»;
♦ здійснення дій, що ганьблять звання члена ВГО «СЕУ».
– контролює своєчасну сплату членських внесків (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– представляє РВ ВГО «СЕУ» у взаємовідносинах з органами державної влади, суб’єктами господарювання, професійними спілками на регіональному рівні (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– звітує про діяльність РВ ВГО «СЕУ» перед Правлінням, Президентом, Виконавчим директором ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– надає в Дирекцію ВГО «СЕУ» щорічну звітність за формою і в строки, встановлені Правлінням ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ).

Права членів РВ СЕУ:

Члени РВ ВГО «СЕУ» мають право:

– обирати і бути обраним до керівних органів ВГО «СЕУ» і РВ ВГО «СЕУ» (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– брати участь у всіх заходах, які організовує ВГО «СЕУ» і РВ ВГО «СЕУ» (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– обговорювати на загальних зборах і З’їздах питання діяльності ВГО «СЕУ» або регіонального відділення, вносити пропозиції з метою її поліпшення (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– публікувати матеріали про свою професійну діяльність у виданнях ВГО «СЕУ» (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– отримувати від ВГО «СЕУ» експертну, юридичну та іншу консультаційну допомогу;
– звертатися в усі виборчі органи ВГО «СЕУ» за професійними та інших питань (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– виходити з ВГО «СЕУ» за власним бажанням (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ).

Обов’язки членів РВ СЕУ:

– дотримуватися Статуту організації, виконувати рішення З’їзду та керівних органів ВГО «СЕУ» (п. 4.2. Положення про РВ СЕУ);
– виконувати свої обов’язки перед ВГО «СЕУ», пов’язані з участю в його діяльності, сприяти реалізації його завдань (п. 4.2. Положення про РВ СЕУ);
– регулярно в повному обсязі сплачувати членські внески, надавати дані та інформацію, що стосується діяльності організації за запитом Дирекції ВГО «СЕУ» (п. 4.2. Положення про РВ СЕУ).

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: