ВІЦЕ ПРЕЗИДЕНТИ СОЮЗУ

Набуття статусу:

Віце-президент з відповідного напряму (керівник Секції), обирається на загальних зборах Секції на чотири роки.

Повноваження (п.4.7 Статуту):

–  очолює та здійснює керівництво поточною роботою Секції, представляє і відстоює її інтереси та інтереси її членів у державних, громадських та інших організаціях;
–  з урахуванням пропозицій членів Секції щодо плану роботи до 1-го грудня кожного поточного року готує та надає для узгодження Правлінню ГО «ВГО «Союз експертів України» план роботи Секції на наступний рік;
–  розробляє методи та форми роботи Секції щодо підвищення професійної кваліфікації її членів;
–  проводить організаційні заходи щодо виконання узгодженого плану роботи Секції на поточний рік;
–  доводить до відома членів Секції інформацію про прийняті Правлінням ГО «ВГО «Союз експертів України» рішення щодо діяльності Секції та забезпечує організацію їх виконання;
–  виносить на розгляд членів Секції питання про прийом та виключення членів Секції зі складу ГО «ВГО «Союз експертів України», обговорює з членами Секції питання професійної етики її членів та проблеми неякісного виконання судових експертиз та експертних досліджень, формує загальну позицію членів Секції з цих питань та доводить її до керівництва ГО «ВГО «Союз експертів України»;
–  здійснює організаційний зв’язок між членами Секції та керівництвом ГО «ВГО «Союз експертів України» і регіональних відділень;
–  складає щорічний звіт про діяльність Секції та подає її до розгляду на чергове засідання Правління ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– Віце-президент за напрямком оціночної діяльності забезпечує внесення інформації в електронну базу даних по кожному члену-оцінювачу для підготовки та надання у визначений термін відповідної форми щорічної звітності до Фонду державного майна України з метою підтвердження статусу СЕУ як саморегулівної організації оцінювачів (п. 17.1. Положення про Експертну раду);

Відповідальність:

може бути відкликаний до закінчення вказаного терміну у тому випадку, якщо його діяльність суперечить Статуту ГО «ВГО «Союз експертів України» та Положення про секцію, чинному законодавству або наносить шкоду інтересам Союзу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: