СЕКЦІЇ

Набуття статусу:

У Союзі створюються секції відповідно до спеціалізації судової експертної та оціночної діяльності або напряму діяльності Союзу. Рішення про створення (розпуск) таких секцій приймається З’їздом або Правлінням Союзу.
Голови секцій обираються на загальних зборах Секції затверджуються рішенням Правління Союзу та є за посадою Віце-президентами з відповідного напряму.
Діяльність секцій регулюється положенням, затвердженим рішенням Правління Союзу.

Компетенція загальних зборів Секції:

– ініціювання рішення З’їзду або Правління ГО «ВГО «Союз експертів України» про створення Секції;
– обрання виконавчих органів управління Секції: Віце-президента, заступника віце-президента, обрання представників до Методичної ради Методичної ради ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– надання Правлінню ГО «ВГО «Союз експертів України» пропозицій щодо змін та доповнень до даного Положення;
– визначення пріоритетних напрямків діяльності та планів роботи Секції, розгляд питань щодо удосконалення діяльності тощо;
– ініціювання рішення З’їзду або Правління ГО «ВГО «Союз експертів України» про реорганізацію й ліквідацію Секції.

Права (п.4.1 Положення про секцію):

– обирати та бути обраними до керівництва Секції;
– бути обраними до Методичної ради ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– брати участь у підготовці й реалізації програм, проектів та заходах, що проводить відповідна Секція, висловлювати свої пропозиції щодо удосконалення роботи;
– одержувати експертну й іншу консультативну допомогу з правових та фахових питань в органах управління Секції;
– за власним бажанням вийти із складу членів Секції в установленому Статутом ГО «ВГО «Союз експертів України» порядку.

Обов’язки (п.4.2 Положення про секцію):

– дотримуватись цього Положення;
– виконувати рішення виконавчого органу управління Секції, які не суперечать рішенням керівних органів ГО «ВГО «Союз експертів України» та сприяти реалізації цих рішень;
– регулярно підвищувати професійну кваліфікацію та приймати участь в заходах Секції у цьому напрямку.

Представники Секції в Методичній раді:

пропонують на засіданні Методичної ради ГО «ВГО «Союз експертів України» нові форми та методи з вдосконалення методичного забезпечення підвищення професійної кваліфікації членів Секції;
– надають членам секції методичну допомогу з метою підвищення якості висновків та фаховості;
– доводять до членів Секції інформацію щодо методичного забезпечення та рішень Методичною радою ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– доводять до членів Секції розроблені фахівцями державних експертних установ рекомендації щодо проведення експертних
– досліджень та оформлення їх результатів;
– пропонують перелік питань для обговорення членами Секції на засіданнях секції для подальшого включення їх в план роботи Секції з підвищення професійної кваліфікації на наступний рік;
– сприяють вирішенню питань Методичною радою ГО «ВГО «Союз експертів України» по створенню умов щодо ефективного підвищення професійного навчання та кваліфікації експертів за відповідними напрямками експертної діяльності, по забезпеченню членів Секції відповідною методичною та спеціальною літературою тощо;
– шляхом аналізу українського та зарубіжного ринків збирає інформацію й створює спеціальній банк даних з метою надання інформаційної допомоги.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: