Про організацію

Союз експертів України був заснований 21 червня 1997 протоколом установчого З’їзду судових експертів України в м. Слов’яногірську Донецької області.

На З’їзді були присутні 87 чоловік з 12 областей України.

На сьогоднішній день Союз експертів України є громадською організацією, що об’єднує експертів вищої кваліфікації, які пройшли атестацію в Центральній експертно-кваліфікаційної комісії Міністерства юстиції України і занесених до державного реєстру судових експертів, а також до державного реєстру оцінювачів.

Організація налічує понад п’ятсот фахівців із 23 областей України, переважна більшість з яких – фахівці із багаторічним стажем експертної роботи в галузі економічних досліджень, будівельно технічних, оціночно-будівельних, оціночно-земельних, інженерно-транспортних, товарознавчих та транспортно-товарознавчих досліджень, а також досліджень у сфері інтелектуальної власності.

Наказом Фонду державного майна України № 775 від 26.04.2002 року Союз експертів України також був визнаний саморегулівною організацією оцінювачів.

Відділення Союзу експертів України створені майже в кожній області країни, що дає можливість оперативно і ефективно поширювати передовий досвід на території України. Союз експертів України працює в тісному контакті з науково-дослідними інститутами судової експертизи Міністерства юстиції України, експертними службами Міністерства внутрішніх справ, та іншими структурами, що зацікавлені в розвитку судової експертизи в Україні. На даний момент ведеться постійна робота з розробки в країні єдиних принципів у галузі оцінки автотранспорту, Союз експертів України є в цьому напрямку провідною організацією.

Сьогодні однозначно можна сказати, що саме завдяки Союзу експертів України всі члени Союзу мають повне право займатися своєю професійною діяльністю, їх інтереси захищають представники Союзу експертів України у Дисциплінарній та Кваліфікаційній палаті Центральної експертно-кваліфікаційної комісії при Міністерстві юстиції України), та у Екзаменаційній комісії  за напрямом «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та за напрямом «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності» при Фонді державного майна України.

Також представники Союзу експертів України входять до складу президії науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.

Всі документи в країні, що стосуються в тій чи іншій мірі судової експертизи та оціночної діяльності, є предметом контролю Союзу експертів України для урахуванням інтересів його членів.

Сфера діяльності наших фахівців:

 • Проведення судових експертиз призначених у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення та під час виконавчого провадження;
 • Проведення судових експертиз на замовлення учасників кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ;
 • Проведення експертних досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень;
 • Проведення консультацій із наданням консультаційних повідомлень з питань, що входять до спеціальних знань фахівців Центру, та виконання інших робіт за зверненнями правоохоронних органів і судів, а також на замовлення юридичних та фізичних осіб;
 • Проведення незалежної оцінки об’єктів у матеріальній формі та цілісних майнових комплексів, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів;
 • Проведення науково-дослідної, науково-методичної та пошукової роботи, пов’язаної зі створенням нових та удосконаленням існуючих методів та методик проведення судових експертиз, та впровадження її результатів в експертну, слідчу та судову практику;
 • Розробка науково-методичних рекомендацій для найбільш ефективного використання спеціальних знань у діяльності правоохоронних органів та судів.

Основною метою діяльності СЕУ є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

Основним завданням Союзу експертів України є:

 • сприяння становленню та розвитку цивілізованого ринку експертних досліджень та оціночної діяльності в Україні, створенню нормативно – правової бази експертної та оціночної діяльності, поширення вітчизняного та міжнародного досвіду в цих галузях;
 • забезпечення захисту законних прав та інтересів своїх членів та їх взаємодії з органами державної влади, об’єднання зусиль інших зацікавлених організацій у цьому напрямку.

Для здійснення своїх статутних завдань Союз експертів України у встановленому законом порядку:

 • розробляє і впроваджує в життя проекти й програми своєї діяльності;
 • готує і вносить в органи державної влади пропозиції по вдосконаленню діючого законодавства з питань судової експертизи та оціночної діяльності в Україні;
 • сприяє умов для ефективного професійного навчання та підвищення кваліфікації судових експертів та оцінювачів;
 • співпрацює з науковими установами з питань розробки єдиних методичних підходів з проведення певних видів судових експертиз та оцінки;
 •  шляхом аналізу українського й зарубіжного ринків збирає інформацію й створює спеціальний банк даних з метою надання інформаційної допомоги членам Союзу в їх професійній діяльності;
 • здійснює зв’язки між усіма структурними підрозділами Союзу і його членами, надає своїм членам періодичну інформацію про ринок експертних досліджень та оцінки в Україні;
 • поширює інформацію про діяльність Союзу серед населення, наукової громадськості, підприємств, установ, закладів, організацій;
 • проводить семінари, конференції, круглі столи з іншими професійними об’єднаннями (нотаріусів, юристів, аудиторів, підприємців тощо) та підтримує зв’язки з ними;
 • вивчає міжнародний досвід експертів й оцінювачів, підтримує зв’язки з професійними об’єднаннями інших країн;
 • приймає участь у міжнародних конференціях, симпозіумах з питань експертизи та оцінки й реалізації наслідків творчої (інтелектуальної) діяльності і взаємного обміну знаннями та практичним досвідом в цих галузях;
 • з метою захисту законних інтересів своїх членів представляє їх в органах державної влади і судах;
 • консультує своїх членів з питань фінансово-господарської діяльності й чинного законодавства України;
 • здійснює відповідну господарську та іншу комерційну діяльність, шляхом створення установ і організацій зі статусом юридичної особи, якщо це відповідає меті та напрямкам діяльності Союзу, що передбачені Статутом;
 • одержує від органів державної влади й місцевого самоврядування інформацію, що необхідна для реалізації своїх статутних цілей і завдань;
 • ідейно, організаційно і матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні у випадку, якщо це не суперечить Статуту і Програмі Союзу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: