МЕТОДИЧНА РАДА

Набуття статусу:

Члени Методичної ради затверджуються рішенням Правління на підставі протоколів засідання секцій у кількості, що необхідна для виконання поставлених перед кожною структурою завдань. Члени Методичної Ради входять до складу редакційної колегії друкованого видання органу Союзу (п. 4.11. Статуту).

Голова Методичної Ради (п. 4.1. Положення про Методичну раду):

– Організовує роботу Ради та здійснює інші пов’язані з її діяльністю повноваження відповідно до Статуту ВГО «СЕУ» та цього Положення.
– Представляє Раду у відносинах з державними органами, експертними, науковими, освітніми закладами, іншими відомствами та організаціями.
– Доповідає Президенту, Правлінню та З’їзду про результати діяльності Ради та ініціює пропозиції щодо їх реалізації.
– Забезпечує розгляд звернень членів Ради, членів ВГО «СЕУ», науковців, з питань діяльності методичної ради.
– Приймає рішення про винесення питань на розгляд Ради.
– Визначає коло осіб, які залучаються до участі в засіданні Ради.
– Скликує та проводить засідання Ради.
– Дає доручення відповідальному секретарю і членам Ради з питань, що розглядаються на засіданнях.
– Підписує рішення Ради та протоколи її засідань.
– Дає доручення членам Ради, що випливають з рішень Ради стосовно їх діяльності та контролює їх виконання.
– Затверджує план роботи Ради.

Відповідальний секретар Ради (п. 5.1. Положення про Методичну раду):

– За погодженням з головою, на підставі пропозицій Президента, Правління та членів Ради координує роботу Ради, складає проекти планів роботи Ради та контролює строки їх виконання, щорічно узагальнює її роботу.
– Виконує доручення голови Ради.
– Здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Ради.
– Організовує підготовку засідань Ради (готує матеріали, повідомляє членів Ради та запрошених про час і місце проведення засідань, порядок денний, надсилає їм проекти документів), дає окремі доручення членам Ради щодо організації та проведення засідань.
– За дорученням голови Ради забезпечує запрошення для участі в засіданні Ради експертів, оцінювачів, науковців, фахівців, які не є членами Ради, та інших осіб, причетних до розгляду питань порядку денного.
– Забезпечує доведення рішень Ради до відома членів Ради, членів ВГО «СЕУ». В межах своїх повноважень здійснює контроль за виконанням рішень Ради.
– Забезпечує взаємодію з експертними, науковими установами, державними органами, відомствами й організаціями.
– За відсутності відповідального секретаря його обов’язки виконує інший заступник голови Ради або один із членів за дорученням голови.

Повноваження членів Ради (п. 6. Положення про Методичну раду):

– Беруть участь:
♦ у засіданнях Ради;
♦ у розробці методичних рекомендацій, посібників, інформаційних листів та інших документів, що стосуються впровадження передових форм і методів експертної та оціночної діяльності.
– За дорученням голови Ради або за власної ініціативи пропонують, готують проекти документів, а також вивчають матеріали, що виносяться на розгляд Ради (науково-практичні посібники, методичні рекомендації, інформаційні листи тощо), за результатами вивчення подають письмові висновки, пропозиції, зауваження, рецензії.
– При підготовці та вивченні питань, що виносяться на розгляд засідання Ради, ініціюють залучення вчених і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, користуються аналітичними та статистичними матеріалами.
– Виконують доручення голови Ради з питань, що належать до компетенції методичної ради.
– Виконують доручення відповідального секретаря щодо підготовки та проведення засідань Ради.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: