Виконавчий директор

Набуття статусу (п.4.8. Статуту):

Призначається Правлінням за поданням Президента Союзу терміном на 4 роки.

Повноваження:

–   укладати від імені Союзу договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями З’їзду за дорученням Президента Союзу;
–   забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Союзу;
–   підписувати банківські та інші фінансові документи за дорученням Президента Союзу;
– готувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, приймати в штат та звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників Союзу акти і керувати їхньою діяльністю за дорученням Президента Союзу;
–   здійснювати оперативне керівництво майном та коштами Союзу за дорученням Президента Союзу;
–   забезпечувати виконавчу дисципліну штатних працівників;
–   приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Союзу та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Союзу за дорученням Президента Союзу;
–   виконувати інші обов’язки для забезпечення виконання рішень керівних органів Союзу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: