ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗУ

Набуття статусу:

Обирається З’їздом терміном на чотири роки

Повноваження:

Президент діє від імені Союзу без його доручення і має такі повноваження:

–   керує роботою Правління, представляє його;
–   забезпечує контроль за виконанням рішень З’їзду і Правління;
–   формує комітети й робочі групи, що працюють над окремими професійними проблемами й організаційними питаннями та інформує Правління про результати своєї діяльності;
– представляє Союз в міжнародних організаціях, органах державної влади, господарських і громадських структурах, веде листування від імені Союзу;
–   звітує про діяльність Союзу і подає на затвердження З’їзду звіт про результати роботи;
–   укладає угоди та підписує документи Союзу, відкриває рахунки в установах банку.
– надання пропозицій до плану роботи Методичної Ради до 01 грудня поточного року;
– ініціює проведення службового розслідування Контрольно-ревізійною комісією (п.4.6 Статуту).

Відповідальність:

  • може бути відкликаний до закінчення вказаного строку тільки в тому випадку, якщо його діяльність суперечить Статуту Союзу, чинному законодавству чи наносить шкоду інтересам Союзу.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: