Звертаємо увагу суб’єктів підприємницької діяльності на думку Мiнiстерства юстицiї України, щодо контролю (перевірок) співробітниками НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ, за їх діяльності під час визначення відрахувань до Пенсійного фонду.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

За дорученням членів Союзу експертів України, та на виконання відповідного рішення засідання Правління, прийнятого у травні 2010 року, були подані звернення до вищих посадових осіб держави, а саме – Прем’єр-міністра Азарова М.Я., Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Бродського М.Ю., Голови наглядової ради з питань оціночної діяльності Григоренка Є.М.

З метою інформування членів Союзу експертів України про проблеми, які були зазначені у цих зверненнях та отриманих відповідях, надаємо їх повний зміст.


Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.

 

Щодо забезпечення наповнення Пенсійного фонду
України і вдосконалення роботи структурних
підрозділів МВС


Підставою для даного звернення є доручення членів Союзу експертів України. Надане звернення відтворює погляд фахівців – судових експертів з оцінки транспорту (автотоварознавців) на здійснення оцінки автомобілів під час їх реєстрації з метою збору до Пенсійного фонду України.

Слід констатувати, що процес оцінки автомобілів з метою збору до Пенсійного фонду України і контроль за якістю такої оцінки фактично здійснюються одним і тим же відомством – Міністерством внутрішніх справ України. Оцінку здійснюють експерти–оцінювачі науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів (НДЕКЦ) МВС, а контроль, згідно постанови КМУ від 14 квітня 1997 року № 341 «Про Положення про державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ», здійснюють працівники ДАІ МВС.

Зазначений механізм збору платежів до Пенсійного фонду України, що фактично здійснюється лише працівниками МВС сприяє поширенню корупції та веде до суттєвого зменшення надходжень до Пенсійного фонду. На наш погляд держава недоотримає близько 30% коштів до Пенсійного фонду внаслідок поєднання оцінки автомобілів та її контролю виключно в руках МВС.

Згідно законодавства України оцінку вартості автомобілів мають право також здійснювати і судові експерти, що внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів і оцінювачі, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність». Однак, використовуючи право контролю за внесенням обов’язкових платежів, МВС фактично усунуло з ринку оцінки усіх експертів та оцінювачів, видавши низку наказів, вказівок та розпоряджень (навіть не зареєстрованих в Мінюсті).

При цьому фактично були усунені від оцінки і судові експерти-автотоварознавці – єдині в Україні фахівці, до яких висуваються вимоги щодо вищої освіти за напрямом їх діяльності (в даному випадку – вищої автомобільно-технічної освіти). Вимоги до інших фахівців з оцінки – оцінювачів, у тому числі і експертів – оцінювачів НДЕКЦ МВС обмежуються просто наявністю будь-якої вищої освіти, наприклад в галузі медицини, юриспруденції або музикальної чи іншої непрофільною. Зазначене навряд чи можна вважати державним підходом.

Самі експерти – оцінювачі НДЕКЦ МВС, що оцінюють автомобілі, будь якому зовнішньому контролю не підлягають, і як наслідок жодного подання на адресу Наглядової ради з питань оціночної діяльності в Україні на позбавлення експертів НДЕКЦ МВС свідоцтва оцінювача чи сертифіката суб’єкта оціночної діяльності направлено не було.

У той же час нам відомо, що багато автомобілів «преміум-класу» оцінюються експертами – оцінювачами НДЕКЦ МВС значно нижче їх ринкової вартості. Як приклад надаємо фотокопії висновків лише одного «фахівця» НДЕКЦ при УМВД м. Луганська – А.І. Лігуса. У 7-ма вибіркових висновках лише за півтора місяця з вересня по жовтень 2010 року, чиновник на посаді начальника сектору оцінки транспортних засобів, без передбаченого Методикою обґрунтування занизив вартість автомобілів на суму щонайменше на 704000 (сімсот чотири тисячі) гривень! Держава недоотримала надходжень до Пенсійного фонду лише на сьома оцінках транспортних засобів понад 21200 грн.

Особливо цинічним є те що висновок № 1367 від 7.10.2010р., де вартість автомобіля Honda Accord визначено фахівцем Лігус А.І. на рівні 157393 грн., після того, як «контролюючим» органом – тим же НДЕКЦ було поставлено штамп «Порушень Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів не виявлено» на висновку приватного оцінювача, де вартість автомобіля складала 194278 грн.

Ми впевнені, що така діяльність спеціалістів НДЕКЦ є не поодинока, про що свідчить викриті порушення у Львівському МРЕВ, що стали відомі з публікацій у пресі.

Значну кількість грошей держава недоотримує і внаслідок застосування схеми заниження вартості через оцінку по біржовій угоді, де вартість автомобіля визначається самим покупцем та продавцем (і як правило складає 1000 – 2000 грн), що в декілька десятків, а то і сотню разів нижче за ринкову вартість автомобіля. Але чомусь базою оподаткування є договірна, а не ринкова вартість транспортного засобу.

До того ж експерти – оцінювачі НДЕКЦ МВС, здійснюючи абсолютно комерційну діяльність з оцінки автомобілів, що не супроводжується службовими ризиками (як наприклад, у судових експертів-вибухотехніків), разом с тим отримують з бюджету посадові оклади, надбавки до них за вислугу, та інші пільги встановлені Законом України «Про міліцію», у тому складі і щодо пенсійного забезпечення та віку виходу на пенсію, на рівні з працівниками оперативного складу МВС.

Бажання МВС монополізувати будь яку діяльність, пов’язану з постановкою на облік автомобілів, та надання цій діяльності комерційного характеру стосується й криміналістичних досліджень номерних знаків, що проявляється, у порушення положень статті 7 Закону України «Про судову експертизу», у відмові прийняття від громадян експертних висновків які виконані судовими експертами – криміналістами установ Міністерства юстиції України, та примусове проведення таких досліджень за гроші пересічних громадян експертами НДЕКЦ.

На наш погляд комерційна, монопольна діяльність МВС через підпорядковану їй структуру – НДЕКЦ МВС сприяє проявам корупції, стримує реальні надходження до державного бюджету, чим викликає справедливе обурення пересічних громадян та суперечить досвіду не тільки країн близького зарубіжжя (у Росії, за ініціативою Президента розробляються законодавчі акти, що мають намір припинити з 01.01.2011 року будь-яку комерційну та іншу діяльність МВС, не пов’язану безпосередньо з боротьбою зі злочинністю), та і світового досвіду.

На останнє вважаємо за доцільне нагадати, що експертна криміналістична служба МВС створювалася з метою допомоги слідчим органам у зборі і аналізі доказів з міста події (відбитків пальців, набоїв, іншої слідової інформації). І лише останнім часом, НДЕКЦ перетворився у гігантську комерційну структуру, де на першому місті повстали задачі заробляння грошей на дослідженнях, які не мають жодного відношення до завдань МВС. Цілком зрозумілим є те, що ці гроші поступають з карманів пересічних громадян як офіційно, так і не офіційно. А оскільки все це відбувається у плідній співпраці з іншими структурами МВС, то привід витягування грошей з громадян постійно розширюється, через сплату порою вигаданих досліджень та послуг, як приклад, за внесення та перевірку по різноманітним базам (хоча це не є послугою, і за цю роботу співробітники НДЕКЦ отримають кошти з бюджету).

При цьому ми навіть не торкалися моральної чи юридичної складової щодо роботи НДЕКЦ. Але вважаємо ситуацію, коли одному і тому же начальнику регіонального підрозділу МВС підпорядковується і слідчий, що веде кримінальну справу, наприклад по дорожньо-транспортній пригоді і офіцер – експерт НДЕКЦ, то об’єктивність розслідування буде цілком залежить від моральних особистостей начальника, і вряд чи хто буде заперечувати про наявність в такій структурі корупційних передумов.

Виходячи з зазначеного пропонуємо:

1 . Виключити можливість поєднання у одному відомстві функцій контролю і виконання оцінки. Для цього ініціювати перед Кабінетом Міністрів України внесення змін до постанови КМУ від 14 квітня 1997 року № 341 «Про Положення про державну автомобільну інспекцію Міністерства внутрішніх справ», що виключали би функції контролю ДАІ за внесенням обов’язкових платежів власниками транспортних засобів,тим більш,що базою оподаткування є ринкова вартість транспортних засобів.

На нашу думку ці функції могли би бути покладені на ФДМУ.

2. Переглянути накази, розпорядження, вказівки МВС та НДЕКЦ МВС спрямовані на монополізацію та комерціалізацію діяльності НДЕКЦ МВС, та виконування МВС функцій, що не пов’язані з боротьбою зі злочинністю.

3. Розглянути можливість виведення експертних підрозділів НДЕКЦ окрім тих, що залучаються до огляду міста події поза штат МВС. Указані структурні підрозділи могли би бути приєднані до аналогічних у Міністерстві юстиції України – науково-дослідних інститутів судових експертиз МЮ.

4. Ініціювати перегляд положень щодо бази оподаткування у разі продажу транспортних засобів за біржовими угодами.

 

З глибокою повагою,

 

Віце-президент І. Новоселецький
Союзу експертів України

 

Директор Союзу експертів В. Стародубов


№ 16018-0-4-10/36 вiд 24.01.2011

Секретаріат Кабінету Міністрів України

 

У Міністерстві юстиції України в межах компетенції розглянуто лист ВГО «Союз експертів України» від 03.06.2010 року № 40, який надійшов із Секретаріату Кабінету Міністрів України та повідомляється наступне.

Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2006 №1383, Міністерство внутрішніх справ України у межах своїх повноважень забезпечує безпеку дорожнього руху, реєстрацію та облік автотранспортних засобів.

Відповідно до пункту 7 статті 1 Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємця за законом є платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. Об’єктом оподаткування для таких платників є вартість легкового автомобіля (пункт 6 статті 2 Закону).

При цьому, згідно із пунктом 13 Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1998 № 1740 (далі – Порядок), вказаний збір, сплачується у розмірі трьох відсотків вартості легкового автомобіля, визначеної відповідно до договорів купівлі-продажу, довідок-рахунків торговельних організацій, договорів міни, довідок органів митної служби, актів експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтверджують цю вартість.

Відповідно до пункту 14 Порядку, органи Державтоінспекції здійснюють реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що підтверджується документом про сплату цього збору.

Також, проведення (з видачею відповідних документів) оцінки вартості транспортного засобу або номерного вузла та агрегату включено до Переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2007 № 795 (пункт 7).

Оскільки в одному органі влади, а саме в Міністерстві внутрішніх справ України зосереджено функції, пов’язані з проведенням оцінки вартості транспортних засобів з метою сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, реєстрація транспортних засобів в органах державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх та контроль за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, вважаємо за доцільне контроль за якістю ті об’єктивністю проведення оцінки транспортних засобів покласти на Фонд державного майна України, як на основного регулятора оціночної діяльності в Україні відповідно до статті 24 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

Також слід зазначити, що до Міністерства юстиції надходили непоодинокі скарги від громадян, щодо порушення їх прав та монополізації з боку Міністерства внутрішніх справ проведення оцінки вартості транспортних засобів з метою сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування під час їх реєстрації в органах державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ.

При цьому відповідно до чинного законодавства оцінку вартості транспортного засобу мають право здійснювати також і судові експерти та оцінювачі, що внесені до Державного реєстру суб’єктів оціночної діяльності, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність».

 

Заступник Міністра Ю.Д. Притика

Поділитися.

Залишити ВідповідьРедакція не несе відповідальності зі зміст коментарів читачів. Вся відповідальність за зміст лягає на коментаторів.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: