Експертогодина. Особливості. Об’єктивність.

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Згідно наказу Мінюсту, з урахуванням індексу споживчих цін за 2022 рік вартість однієї експертогодини у 2023 році становить 238,98 грн. Чи покриває ця сума реальні витрати на ведення експертної діяльності та які проблеми відкриває говоримо з д.е.н., доцентом, віце-президентом з напряму економічних досліджень ВГО «Союз експертів України» Галиною Кузнєцовою.

Вартість однієї експертогодини у 2023 році становить 238, 98 грн. Наскільки ця сума є виваженою?

 • Дякую за те, що піднімаєте дане питання, оскільки на теперішній час вже зрозуміло, що навіть вартість однієї експертогодини у 2023 році, яка встановлена Наказом Міністерства юстиції України від 16 січня 2023 року № 230/5, з урахуванням індексу споживчих цін за 2022 рік, в розмірі 238,98 грн., не є достатньою для покриття витрат на ведення експертної діяльності. Також, як і вартість експертогодини у 2020 році – 163,44 грн, у 2021 році – 171,61 гривні. Як наслідок – зниження загальної кількості атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ. Так, якщо станом на 31.12.2021 року їх загальна кількість становила 522 експерти, то станом на 31.12.2022 – 435 експертів.

Наглядна ситуація за спеціальностями:

 • кількість атестованих експертів за економічним видом експертиз знизилась за 2022 рік із 136 експертів до 108 експертів;
 • кількість атестованих експертів за інженерно-технічним видом експертиз знизилась за 2022 рік із 219 експертів до 181 експерта;
 • кількість атестованих експертів за товарознавчим видом експертиз знизилась за 2022 рік із 151 експерта до 121 експерта.

Давайте розглянемо ситуацію на прикладі. У відповідності до Розділу ІІІ «Особливі умови і правила здійснення судово-експертної діяльності» Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 12.12.2011 № 3505/5:

 • судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність у приміщенні, придатному для проведення досліджень, зберігання доказів, документів діловодства та наглядових проваджень, приміщення повинно бути захищеним від несанкціонованого проникнення відповідними засобами реагування шляхом встановлення охоронної сигналізації;
 • біля входу в приміщення розміщується інформаційна вивіска, що ідентифікує приміщення судового експерта, а також інформація щодо часу початку та закінчення робочого дня, часу обідньої перерви, вихідних днів;
 • залежно від експертної спеціальності, за якою судовий експерт здійснює судово-експертну діяльність, у приміщенні судового експерта повинні бути в наявності комплекс технічних засобів для виготовлення документів (персональний комп’ютер, пристрій для друку тощо), доступ до інформаційно-правових систем, нормативні джерела, методики проведення судових експертиз, науково-технічна та довідкова література, ліцензійні програмні продукти (комплекси), засоби вимірювальної техніки, спеціальне обладнання.

Ось вам реальні повсякденні обов’язкові витрати експерта.

Далі питання стажування. У відповідності до «Положення про Центральну експертно-кваліфікаційну комісію при Міністерстві юстиції України», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2015 № 301/5 фахівець, який має намір вперше отримати кваліфікацію судового експерта, спочатку проходить підготовку за програмою підготовки з теоретичних, організаційних і процесуальних питань судової експертизи, а потім за програмами підготовки з відповідних експертних спеціальностей.

Фахівці, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і мають намір отримати (підтвердити) кваліфікацію судового експерта, за проходження підготовки (стажування) вносять плату до відповідних установ, розмір якої визначається відповідно до кошторису витрат з урахуванням кількості навчальних годин для проведення лекційних, практичних занять та кількості годин для складання рецензій на проекти (копії) висновків. Строк дії Свідоцтва судового експерта становить три роки.

Давайте розглянемо вартість проходження підготовки (стажування) у двох спеціалізованих експертних установ на прикладі економічної експертизи (один раз на три роки):

Київський науково-дослідний інститут судових експертиз:

 • вартість стажування за трьома видами експертної спеціальності 11.1, 11.2, 11.3 складає за первісне стажування (отримання кваліфікації) за першою програмою – 65300грн.40коп. (21766,80х3);
 • вартість стажування за трьома видами експертної спеціальності 11.1, 11.2, 11.3 складає за стажування (підтвердження кваліфікації) за другою програмою – 43335грн.72коп. (14445,24х3);
 • вартість стажування за трьома видами експертної спеціальності 11.1, 11.2, 11.3 складає за стажування (підтвердження кваліфікації) за третьою програмою – 28494грн.72коп. (9498,24х3).

Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»:

 • вартість стажування за трьома видами експертної спеціальності 11.1, 11.2, 11.3 складає за первісне стажування (отримання кваліфікації) за першою програмою – 77173грн.20коп. (25724,40х3);
 • вартість стажування за трьома видами експертної спеціальності 11.1, 11.2, 11.3 складає за стажування (підтвердження кваліфікації) за другою програмою – 61738грн.56коп. (20579,52х3);
 • вартість стажування за трьома видами експертної спеціальності 11.1, 11.2, 11.3 складає за стажування (підтвердження кваліфікації) за третьою програмою – 46303грн.92коп. (15434,64х3).

Врахування потребує й поточна заробітна плата, комунальні послуги та оренда нерухомого майна, витратні матеріали, тощо.

Далі стає наступне питання. За моїм досвідом організаційні питання експертної діяльності (оренда приміщення, договірна робота, реклама, участь в семінарах, конференціях, представницькі питання і т.д.) складають близько 50-60 відсотків робочого часу.

Отже, підсумовуючи вищесказане, дедалі здійснення судово-експертної діяльності судовим експертом, що не працює у державних спеціалізованих експертних установах, стає все складнішим.

На мою думку, ситуація з експертогодиною у державних спеціалізованих експертних установах, має схожі питання. Так, у «Звіті про результати аудиту ефективності управління науково-дослідними установами судових експертиз Міністерства юстиції України, що має фінансові наслідки для державного бюджету», затвердженому Рахунковою палатою від 23.12.2022 № 28-1, щодо вартості експертогодини наведено, що «аудит у КНДІСЕ засвідчив, що зазначена вартість не відповідає реальним витратам підрозділів КНІДСЕ на їх надання, що включають заробітну плату, відшкодування вартості комунальних послуг та утримання нерухомого майна, витратні матеріали тощо, не компенсує витрат, а оновлення матеріально-технічної бази здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду».

Експертогодина нараховується незалежно від спеціалізації експерта? Які проблеми можуть виникнуть через це?

Я не вбачаю проблем через застосування одного розміру експертогодини незалежно від спеціалізації експерта за тими експертними спеціальностями та експертизами, за якими не потрібне, окрім комп’ютерної техніки, інше інструментальне оснащення та спеціальне обладнання.

Наприклад, виконання судової економічної експертизи не потребує спеціального обладнання, тоді як виконання інженерно-транспортної експертизи, інженерно-екологічної або гемологічної експертизи потребує наявності інструментального оснащення та спеціального обладнання, яке підлягає періодичному калібруванню або повірці.

Виникають питання понесення додаткових витрат атестованого судового експерта, що не працює у державних спеціалізованих експертних установах, на придбання та підтримку у робочому стані такого оснащення та спеціального обладнання.

Отже, я припускаю, що плануючи та затверджуючи експертогодину потрібно враховувати питання застосування обладнання та вводити градацію до експертогодини в залежності від виду експертизи. Але, обгрунтування такого підходу до розрахунку експертогодини потребує нормативного врегулювання.

Поділитися.

Залишити ВідповідьРедакція не несе відповідальності зі зміст коментарів читачів. Вся відповідальність за зміст лягає на коментаторів.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: