Укладання Договору про співробітництво із Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Укладання Договору про співробітництво із Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз

Правління Всеукраїнської громадської організації «Союз експертів України» з честю повідомляє, що 06 березня 2018 року між Всеукраїнською громадською організацією «Союз експертів України» (далі – ГО «СЕУ») та провідною державною експертною установою України Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (далі – КНДІСЕ) був укладений Договір про співробітництво.

Основними напрямками співробітництва, визначені договором є:

Спільна підготовка пропозицій щодо розробки змін законодавства, інших нормативно-правових актів, що спрямовані на вдосконалення судово-експертної діяльності.

Спільна підготовка, рецензування, випуск публікацій наукового, методичного та практичного спрямування.

Обмін науково-методичною інформацією та практичними напрацюваннями і досвідом в сфері вирішення експертних завдань в нових галузях спеціальних (споріднених/суміжних) знань.

Спільне проведення «круглих столів», науково-практичних конференцій, семінарів, нарад.

Спільне поширення та пропагування інтересів експертної спільноти на державному рівні та створення з цією метою Громадської ради при КНДІСЕ із залученням представників ГО «СЕУ».

Залучення до проведення методичних та практичних занять регіональних відділень КНДІСЕ членів регіональних відділень ГО «СЕУ».

Проведення спільних апробацій та експериментальних досліджень із використанням сучасної лабораторної бази з метою отримання практичних навичок та вмінь.

Надання методичної та практичної допомоги членам ГО «СЕУ» у разі проходження стажування в КНДІСЕ.

Обмін Сторонами наявною в розпорядженні науковою та методичною інформацією з питань (у тому числі з питань оцінки), що становлять взаємний інтерес.

Проведення консультацій щодо принципів захисту прав та охоронюваних законом інтересів учасників Сторін відповідно до їх компетенції та чинного законодавства України;

Спільна організація та проведення фахових заходів для судових експертів державних установ та тих, що не є працівниками державних установ.

В рамках реалізації співробітництва за вищезазначеними напрямками

КНДІСЕ зобов’язується:

Долучати своїх працівників (за їх згодою) до роз’яснювальної роботи, обговорення програм та інших науково-методичних матеріалів, спрямованих на удосконалення теоретичних знань та практичного експертного досвіду членів ГО «СЕУ».

Сприяти участі досвідчених фахівців – судових експертів ГО «СЕУ» у роботі науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, що проводяться КНДІСЕ.

Створювати умови для направлення працівників КНДІСЕ до участі в семінарах, круглих столах, нарадах, інших заходах, що проводяться ГО «СЕУ» та його регіональними осередками.

Здійснювати обмін інформацією, шляхом поширення серед членів ГО «СЕУ» нових наукових розробок, практичних напрацювань тощо.

Сприяти розповсюдженню серед членів ГО «СЕУ» інформації щодо новітніх міжнародних розробок та підходів у вирішенні експертних завдань в галузі судової експертизи та інформувати про досягнуті результати за напрямами міжнародного співробітництва в цій сфері.

Надавати можливість членам ГО «СЕУ» користування бібліотечним фондом та методичними матеріалами, що знаходяться в розпорядженні КНДІСЕ, у встановленому порядку.

ГО«СЕУ» зобов’язується:

Запрошувати працівників КНДІСЕ до участі в семінарах, круглих столах, нарада, інших заходах ГО «СЕУ», спрямованих на підвищення рівня теоретичних знань та практичного досвіду його членів.

Надавати актуальну аналітичну інформацію, що випливає з практичної діяльності ГО «СЕУ» та матеріали для публікації статей в міжвідомчому науково-методичному збірнику «Криміналістика і судова експертиза», упорядником якого є КНДІСЕ.

Здійснювати аналіз законодавства в Україні у сферах судово-експертної та оціночної діяльності та надавати КНДІСЕ аналітичні матеріали.

Надавати пропозиції та сприяти спільному виробленню проектів положень нормативних актів (стандартів) з удосконалення нормативно-правової бази судово-експертної діяльності, шляхом їх обговорення на спільних заходах (нарадах).

Направляти членів ГО «СЕУ», що мають наукові ступені та/або звання та тих, що є досвідченими, висококваліфікованими судовими експертами до участі в Громадській раді КНДІСЕ та заходах, пов’язаних із розробленням та обговоренням пропозицій з удосконалення законодавства з питань судово-експертної діяльності.

Сприяти утвердженню принципів експертної етики під час здійснення судово-експертної та оціночної діяльності.

Розміщувати інформацію про спільну діяльність на офіційному веб-сайті ГО «СЕУ» та в офіційному друкованому виданні «Бюлетень автотоварознавця», а також інформувати членів ГО «СЕУ» – судових експертів та оцінювачів про спільну роботу;

Щиро Ваше, Правління ВГО «Союз експертів України»

Поділитися.

Коментарі закриті.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: