Засідання Правління Союзу експертів України 26-го березня 2016 року

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

26 березня 2016 року, в приміщенні Київського науково-дослідного інституту судових експертиз відбулося чергове засідання Правління Всеукраїнської громадської організації «Союз експертів України».

В роботі засідання прийняли участь наступні члени Правління:

Головченко Людмила Миколаївна Президент Союзу експертів України
Мухін Олексій Олександрович Перший Віце – Президент СЕУ
Чернін Яков Олександрович Віце – Президент Союзу експертів України
Рябченко Віктор Іванович голова Експертно-кваліфікаційної ради СЕУ та Київського РВ СЕУ,
Кузнєцова Галина Олександрівна голова економічної секції СЕУ
Салтиков Олександр Сергійович голова будівельно-земельно-технічної СЕУ
Желавська Ольга Олександрівна голова товарознавчоїсекції СЕУ
Кожушаний Віталій Михайлович голова Вінницького РВ СЕУ
Демидюк Володимир Тихонович голова Волинського РВ СЕУ
Шиба Олександр Іванович голова Дніпропетровського РВ СЕУ
Іл’їнський Антон Антонович голова Житомирського РВ СЕУ
Біланюк Володимир Михалович голова Волинського РВ СЕУ
Булейко Олександр Анатолійович голова Запорізького РВ СЕУ
Бадейнов Олександр Михайлович голова Львівського РВ СЕУ
Лисенко Геннадій Михайлович голова Луганського РВ СЕУ
Богомолов Віталій Євгенович т.в.о. голови Миколаївського РВ СЕУ
Бочкарьова Емілія Іванівна голова Одеського РВ СЕУ
Варуха Валерій Орликович голова Сумського РВ СЕУ
Козлов Микола Петрович голова Херсонського РВ СЕУ
Кізіма Леонід Дмитрович голова Хмельницького РВ СЕУ
Жукова Олена Вікторівна т.в.о. голови Черкаського РВ СЕУ
Латковський Павло Єфремович голова Чернівецького РВ СЕУ
Стародубов Вадим Володимирович виконавчий директор Дирекції СЕУ

1На засідання були додатково запрошені та прийняли участь:

Березовська Тетяна Вікторівна – член Київського РВСЕУ, члени Львівського регіонального відділення :Стецик Юрій Михайлович, Петричкович Богдан Семенович, також, представник Львівського регіону – судовий експерт – Шатковський Андрій Юрійович (м. Стрій).

До початку роботи члени Правління привітали з Днем народження присутнього на засіданні Петричковича Богдана Семеновича – члена Львівського РВ СЕУ та побажали йому міцного здоров’я, невичерпної енергії натхнення на довгі роки,успіхів в професійній діяльності та особистому житті.

Присутніх на засіданні Правління привітав директор Київського НДІ судових експертиз – Рувін Олександр Григорович, який підтримав діяльність Союзу експертів України, висловив думку щодо доцільності залучення до Союзу фахівців державних експертних установ, необхідності взаємодії на ринку експертних послуг та побажав плідної праці.

Відповідно до порядку денного, на засіданні Правління були розглянуті наступні питання:

 1. Про діяльність громадських об’єднань оцінювачів та експертів в Україні,безпосередньо Союзу експертів України та роботу керівництва СЕУ за період з лютого 2015 року, про завдання та цілі цієї діяльності.
 1. Про затвердження рішень загальних зборів членів Миколаївського, Черкаського та Чернігівського регіональних відділень СЕУ щодо обрання Богомолова Віталія Євгеновича, Жукової Олени Вікторівни, Громового Андрія Миколайовича головами відповідних регіональних відділень та включення їх до складу Правління СЕУ.
 1. Про прийняття організаційних заходів щодо проведення звітно-виборчих зборів у Полтавському,Закарпатському та Львівському регіональних відділеннях СЕУ.
 1. Обговорення питання щодо вкрай високої вартості навчання, стажування (з метою атестації) судових експертів в НДІСЕ Мін’юсту України та підготовки звернення до Міністерства юстиції України щодо перегляду існуючих розцінок за підготовку судових експертів.
 1. Щодо підготовки (підвищення кваліфікації) фахівців за певними напрямками оцінки майна, на базі створеного учбового центру СЕУ та подальшого отримання ними «Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача» (комплектування груп за напрямками оцінки ) тощо.
 1. Про виконання «Положення про внутрішню сертифікацію членів саморегулівної організації оцінювачів СЕУ» (щорічне обов’язкове рецензування Звітів з оцінки майна та своєчасне надання до дирекції СЕУ відповідної інформації) в регіональних відділеннях СЕУ.
 1. Обговорення питання щодо потреби створення нових секцій у складі СЕУ: з авто-технічної експертизи та експертизи інтелектуальної власності.
 1. Погодження пропозиції (по результатам опитування, проведеного на сайті СЕУ) щодо забезпечення захисту судових експертів та звернення до Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України та інших державних установ.
 1. Обговорення питань щодо сприяння підвищенню якості інформації, що надається в періодичному довіднику «Бюлетень автотоварознавця».
 1. Про стан організаційної роботи, внутрішньоспілкової та виконавчої дисципліни, своєчасної сплати членських внесків та вжиття заходів щодо усунення існуючих недоліків.
 1. Щодо нарахування та сплати членських внесків членами Союзу експертів України, які знаходяться на тимчасово анексованій території Криму та зоні проведення АТО у Донецькій та Луганській областях, а також, осіб вимушених тимчасово виїхати на підконтрольну Україні територію. Про виключення окремих членів Союзу експертів України з лав СЕУ.
 2. Про підготовку до святкування 20-ї річниці з дня заснування Союзу експертів України.
 1. Про діяльність громадських об’єднань оцінювачів та експертів в Україні, безпосередньо Союзу експертів України та роботу керівництва СЕУ за період з лютого 2015 року, про завдання та цілі цієї діяльності.

Доповідала: ГоловченкоЛюдмила Миколаївна-Президент Союзу експертів України (матеріали надані головам регіональних відділень СЕУ), тезисно: достатньо велика кількість громадських об’єднань активно діють в сфері розробки законодавства та лобіювання своїх послуг на ринку експертизи та оцінки. Залишатися осторонь цього процесу з нашого боку є неприпустимим. Сьогодні, як ніколи необхідна згуртованість, дисципліна та наполеглива співпраця для врахування інтересів всіх експертів України під час розроблення законодавства. Оскільки на цей час окремими громадськими об’єднаннями розроблено низку проектів нормативно-правових актів, зокрема, проект Закону України «Про судово-експертну діяльність», проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності», проекти Національних Стандартів України ( 7 Стандартів), розроблених групою оцінювачів ВГО УТО, в яких не просто не враховано, а проігноровано наші зауваження, що стосуються інтересів судових експертів. Керівництвом СЕУ підготовлено низку листів та зауважень, що надіслані до відповідних органів. На засіданні правління інформацію щодо «підготовлених проектів» було доведено до голів регіональних відділень та, враховуючи ситуацію, що склалася, рекомендовано довести до всіх членів нашого Союзу на місцях. Також було вказано на необхідність приймати активну участь в обговорені та підготовці відповідних зауважень та пропозицій щодо врахування позиції експертів СЕУ та експертних установ, як таких, що стосуються всіх експертів. Подробиці щодо окреслених питань рекомендовано обговорити на регіональних зборах членів Союзу.

 1. «Щодо затвердження рішення загальних зборів членів Миколаївського, Черкаського та Чернігівського регіональних відділень СЕУ щодо обрання Богомолова Віталія Євгеновича, Жукової Олени Вікторівни, Громового Андрія Миколайовича головами відповідних регіональних відділень та включення їх до складу Правління СЕУ».

Доповідав: Стародубов В.В. – виконавчий директор дирекції СЕУ:

Вирішили: – відповідно до ст. 4.4. Статуту СЕУ, затвердити рішення загальних зборів Миколаївського, Черкаського, Чернігівського РВ СЕУ про обрання Богомолова Віталія Євгеновича, Жукової Олени Вікторівни та Громового Андрія Миколайовича відповідно головами Миколаївського,Черкаського, Чернігівського РВ СЕУ та ввести їх до складу Правління Союзу експертів України

 1. «Про прийняття організаційних заходів, щодо проведення звітно-виборчих зборів у Полтавському, Закарпатському та Львівському регіональних відділеннях СЕУ».

Доповідали: Стародубов В.В. – виконавчий директор Дирекції СЕУ(щодо Полтавського та Закарпатського регіональних відділень СЕУ), ГоловченкоЛ.М. – Президент Союзу експертів України(щодо Львівського регіонального відділення СЕУ).

Виступили: Бадейнов А.М. – голова Львівського регіонального відділення СЕУ

Вирішили:

 • керівництву у складі голів регіональних відділень та Дирекції Союзу експертів України:
 1. прийняти необхідні заходи щодо постійного інформування членів Союзу про діяльність у виконанні рішень з’їздів та Правління СЕУ, запитів та звернень членів СЕУ, використовуючи всі засоби інформації, які є у наявності організації: електронне листування, сайт СЕУ, телефонний режим спілкування, присутність на зборах РВ СЕУ тощо;
 2. з урахуванням рішень Правління, у тижневий термін підготувати та довести до членів Союзу інформацію щодо політики у питаннях залучення фахівців з оціночної діяльності до складу організації та мети створення учбового центру;
 • Дирекції Союзу експертів України до 01 травня 2016 року разом з членами Львівського, Полтавського та Закарпатського РВ СЕУ узгодити дату та, за участю представника керівництва або Дирекції СЕУ, провести загальні збори для обговорення і вирішення проблем, які виникли у діяльності регіональних відділень.
 1. На засіданні Правління були обговоренні питання щодо вкрай високої вартості навчання, стажування (з метою атестації) судових експертів в НДІСЕ Мін’юсту України та підготовки звернення до Міністерства юстиції України щодо перегляду існуючих розцінок за підготовку судових експертів»

Доповіла: ГоловченкоЛ.М. – Президент Союзу експертів України

Вирішили: – направити листа до Міністерства юстиції України щодо перегляду розцінок за навчання та підвищення кваліфікації від імені всього складу Союзу експертів України за підписами всіх членів Правління СЕУ(матеріали будуть розміщені на сайті додатково).

 1. «Щодо підготовки (підвищення кваліфікації) фахівців за певними напрямками оцінки майна, на базі створеного учбового центру СЕУ та подальшого отримання ними кваліфікаційного свідоцтва оцінювача (комплектування груп за напрямками оцінки ) тощо»

Доповів: Мухін Олексій Олександрович  Перший Віце-Президент Союзу експертів України.

Виступили: Головченко Людмила Миколаївна – Президент Союзу експертів України.

Вирішили: – у тижневий термін повідомити голів регіональних відділень про терміни та умови підготовки (підвищення кваліфікації) фахівців за певними напрямками оцінки майна, на базі створеного учбового центру СЕУ для бажаючих отримати додаткові спеціальності з оцінкинасамперед для судових експертів – членів Союзу експертів України;

 • головам регіональних відділень до 15 квітня 2016 року з’ясувати серед членів своїх відділень бажаючих та надати перелік осіб для навчання за базовою підготовкою оцінювача, та перелік осіб на підвищення кваліфікації(відповідно до напрямків оцінки майна).
 1. Про виконання «Положення про внутрішню сертифікацію членів саморегулівної організації оцінювачів СЕУ» (щорічне рецензування Звітів з оцінки майна та своєчасне надання до дирекції СЕУ відповідної інформації) в регіональних відділеннях СЕУ.

Доповідав: Мухін Олексій Олександрович-Перший Віце-Президент СЕУ.

Виступив: Стародубов В.В. – виконавчий директор Дирекції СЕУ.

Вирішили: – висловити подяку головам регіональних відділень СЕУ, які відповідально виконують обов’язки, покладені на них тасвоєчасно надали щорічні Звіти про діяльність РВ СЕУ за 2015 рік , а також, інформацію щодо рецензування Звітів з оцінки:

Демидюку Володимиру Тихоновичу голові Волинського РВ СЕУ
Шибі Олександру Івановичу голові Дніпропетровського РВ СЕУ
Іл’їнському Антону Антоновичу голові Житомирського РВ СЕУ
Булейко Олександру Анатолійовичу голові Запорізького РВ СЕУ
Варусі Валерію Орликовичу голові Сумського РВ СЕУ
Козлову Миколі Петровичу голові Херсонського РВ СЕУ
Кізімі Леоніду Дмитровичу голові Хмельницького РВ СЕУ
Жуковій Олені Вікторівні голові Черкаського РВ СЕУ
Латковському Павлу Єфремовичу голові Чернівецького РВ СЕУ

Жукова Олена Вікторівна була персонально відмічена за зразкову та активну діяльність серед членів СЕУ у якості новообраного голови Черкаського регіонального відділення.

 • продовжити остаточний термін надання щорічного Звіту про діяльність РВ СЕУ за 2015 рік для регіонів, які ще не надали такі Звіти, – не пізніше 15 квітня 2016 року.
 • Мухіну О.О. – Першому Віце-Президенту СЕУ надати головам регіональних відділень зразки Звітів з різних напрямків оцінки, з метою їх вивчення в регіонах,надання зауважень та створення «зразка» для рецензій.
 1. Про потреби створення нових секцій у складі СЕУ: з авто-технічної експертизи та експертизи інтелектуальної власності.

Доповіли : Мухін О.О. – Перший Віце – Президент СЕУ,Стародубов В.В. – виконавчий директор Дирекції СЕУ.

Вирішили: – погодитися з доцільністю створення нових секцій СЕУ:з авто-технічної експертизи та експертизи інтелектуальної власності;

 • доручити створення нових секцій СЕУ, проектів їх Положень та пропозиції щодо складу секцій:
 1. секції експертизи інтелектуальної власності –Березовській Тетяні Вікторівні – члену Кіївського РВ СЕУ;
 2. секції авто-технічної експертизи – Кожушаному Віталію Михайловичу – члену Правління, голові Вінницького РВ СЕУ.
 1. Члени Правління СЕУ обговорили та прийняли зміст листа зі зверненням до Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства юстиції України за підсумками «Погодження пропозиції (по результатам опитування, проведеного на сайті СЕУ) щодо забезпечення захисту судових експертів».
 1. В обговоренні питання щодо сприяння підвищенню якості інформації, що надається в періодичному довіднику «Бюлетень автотоварознавця» прийняли участь: Бадейнов Олександра Михайлович – голова Львівського РВ СЕУ, Рябченко Віктор Іванович – голова Київського РВ СЕУ, Булейко Олександр Анатолійович – голова Запорізького РВ СЕУ та Стародубов Вадим Володимирович – виконавчий директор Дирекції СЕУ.

Вирішено: – максимально сприяти підвищенню якості інформації, що надається в «Бюлетені автоварознавця». Задіяти всі важелі зворотнього зв’язку з розробниками бюлетеня (відповідні функції всіх електронних версій видання) , та електронну адресу:help@ivc.in.uaДовести до всіх фахівців СЕУ електронні адреси зворотного зв’язку- з метою повного усунення будь яких недоліків, неточностей та інших зауважень.

Керівництво ТОВ «Інформаційно-обчислювальний центр СЕУ» вийшло з пропозицією запровадження знижок на Бюлетень членам СЕУ, що надаватимуть зауваження (за умови своєчасної та у повному обсязі сплати членських внесків до СЕУ), що було активно підтримано присутніми членами Правління.

 1. Розглянувши питання про стан організаційної роботи, внутріспілкової та виконавчої дисципліни, своєчасної сплати членських внесків та заходи щодо усунення існуючих недоліків, Правління вирішило:
 • головам регіональних відділень СЕУ вжити заходи щодо своєчасної та повної оплати членами регіональних відділень членських внесків за 2015 рік, та за перший квартал 2016 року у термін – до 1 травня 2016 року.У разі виконання цієї умови, анулювати суму заборгованості, яка створилася станом на 01 січня 2015 року;
 • попередити членів регіональних відділень, які не сплатять борг по членськім внескам за 2015 рік, що у разі відсутності оплати до 1 травня 2015 року, дирекція СЕУ буде змушена ініціювати розгляд питання щодо подальшого перебування їх у лавах Союзу експертів України на черговому засіданні Правління;
 • за порушення статутної діяльності, дії, що суперечать моральним принципам члена Союзу експертів України виключити з членів СЕУ- Ісакович Богдану Михайлівну.
 1. Щодо нарахування та сплати членських внесків членами Союзу експертів України, які знаходяться на тимчасовоанексованій території Криму та зоні проведення АТО у Донецькій та Луганській областях, а також, змушеним тимчасово виїхати на підконтрольну Україні територію.

Вирішили: – членів Союзу експертів України, які знаходяться на тимчасово анексованій території Криму та зоні проведення АТО у Донецькій та Луганській областях, а також, тих, що змушені були тимчасово виїхати на підконтрольну Україні територію, вважати членами Союзу експертів України до надання ними особистих заяв про інше;

 • дозволити їм сплачувати членські внески по можливості. Несплата внесків вказаними вище особами не буде вважатися порушенням Статуту до закінчення тимчасової анексії Криму та завершення проведення АТО у Донецькій та Луганській областях.
 1. Про підготовку до святкування 20-ої річниці з дня заснування Союзу експертів України.

Доповідала:Головченко Людмила Миколаївна – Президент Союзу експертів України.

Вирішили:

 1. Провести у червні 2017 року урочисту конференцію з нагоди ювілею з дня заснування Союзу експертів України.
 2. Регіональним відділенням обговорити на загальних зборах пропозиції щодо святкування 20-ої річниці з дня заснування СЕУ.
 3. Дирекції Союзу експертів України до 01 серпня 2016 року підготувати план підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних з святкуванням 20-ої річниці з дня заснування Союзу експертів України.
За результатами обговорення питань щодо вжиття заходів про забезпечення замовленнями з оцінки майна експертів СЕУ, Директором КНДІСЕ А.Г.Рувіним до ФДМ від 31.03.2016 № 01/01-13/284 направлено відповідного Листа щодо співпраці СЕУ з ФДМ та залучення його членів до участі у конкурсному відборі з метою оцінки об’єктів, що підлягають приватизації.

Головуючою на засіданні Правління була Головченко Людмила Миколаївна – Президент Союзу експертів

Поділитися.

Коментарі закриті.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: